Home / خبرها / انجمن بین المللی دانشجویان دندانپزشکی مجله جدیدی را راه اندازی کرده است

انجمن بین المللی دانشجویان دندانپزشکی مجله جدیدی را راه اندازی کرده است

۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰- ژنو ، سوئیس: انجمن بین المللی دانشجویان دندانپزشکی(IADS) ، اخیراً شماره افتتاحیه ی مجله ی بین المللی دانشجویان دندانپزشکی (IJDS) را منتشر کرد. به گفته دکتر Huthaifa Abdul Qader ، سردبیر این نشریه، IJDS قصد دارد با بهبود قابلیت درک متون و تمرکز بر تکنیک های جدید و موضوعات بحث برانگیز در کاربردها و تحقیقات بالینی، دسترسی به نشریات علمی را برای متخصصان جوان دندانپزشکی افزایش دهد.

دکتر Qader به دنتال تریبون بین المللی گفت که IJDS برای الهام بخشیدن به نسل جدیدی از دندانپزشکان برای پذیرفتن روشهای درمانی معاصر، از نشریات علمی دندانپزشکی سنتی فاصله گرفته است.

وی توضیح داد که اساساً هدف IJDS این است که به عنوان یک انجمن دعوت کننده و دانشجو پسند برای تبادل خلاقانه ی دانش و اطلاعات در سطح بین المللی عمل کند. اگرچه ریشه در پروتکل های مبتنی بر شواهد و قضاوت بالینی معتبر دارد، اما از قالب مقالات طولانی با متنهای سنگین دوری می کند.

دکتر Qader اظهار داشت: مقالات طولانی یکنواخت، صریحاً بسیاری از نسل جدید را از کسب دانش خارج از محدوده ی برنامه های درسی خود منصرف می کند. از طرف دیگر، IJDS قصد دارد دانشجویان را به روشی جذاب و ساده وسوسه کند تا جذب علم شوند. دانش جویان می توانند با جستجوی فعال در انتشارات علمی، کنجکاوی مرتبط با عمل، اعتماد به نفس فکری و مهارت های ارزیابی انتقادی را در خود توسعه دهند.

تحت تأثیر تجربه خود از کار با دانشجویان دندانپزشکی در یک زمینه ی دانشگاهی، دکتر Qader اظهار داشت که کمک به متخصصان جوان دندانپزشکی در سراسر جهان برای ایجاد صلاحیت های علمی که به غنی سازی آنها منجر می شود، بسیار مهم است. او ادامه داد: سوال اینجاست که آیا همه دانشجویان دندانپزشکی می توانند پس از فارغ التحصیلی به تنهایی این کار را انجام دهند؟

او گفت: IADS ، یک سازمان فراملی است و باید تفاوتهای ملی را با تمرکز بر مطالعه ی آکادمیک در آموزش دندانپزشکی در نظر بگیرد. دانشجویان دندانپزشکی در سراسر جهان از امتیازات آموزش و هدایت با کیفیت یکسان، برخوردار نیستند. در نتیجه، بسیاری از دانشجویان از دانشگاه ها در حالی فارغ التحصیل می شوند که ابزار لازم را برای کسب اطلاعات در مورد پیشرفتهای علمی و بالینی و ارزیابی انتقادی اثربخشی آنها را بدست نیاورده اند.

هنگامی که از وی سوال شد چه توصیه ای برای دندانپزشکان جوانی که علاقه مند به مشارکت بیشتر در انتشار نشریات دانشگاهی هستند، دارد، گفت: من از همه دانشجویان دندانپزشکی درخواست می کنم که در محیطی غوطه ور شوند که با جدیت تولید دانش جدید علمی و بالینی را دنبال می کند. وی گفت: تغییر الگوهای استاندارد آموزش دندانپزشکی می تواند با روشنگری ذهن دانش جویان امروزی که بطور بالقوه در آینده مناصب رهبری را به دست می آورند، حاصل شود.

IADS  نشان دهنده منافع ۲۰۰۰۰۰ دانشجوی دندانپزشکی در بیش از ۶۰ کشور جهان است. اولین شماره ی IJDS بصورت آنلاین می باشد و از طریق بایگانی مقاله الکترونیکی DTI (DTI’s e-paper archive) به طور رایگان قابل دسترسی است.

منبع:

https://www.dental-tribune.com/news/international-dental-students-association-launches-new-journal/