Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / حقیقت یا پیامدها: ضرورت تجزیه و تحلیل فرکانس رزونانس در درمانهای ایمپلنت روزانه ی شما

حقیقت یا پیامدها: ضرورت تجزیه و تحلیل فرکانس رزونانس در درمانهای ایمپلنت روزانه ی شما

در این وبینار، سخنران دکتر  Paul S.Rosen، نیاز به تجزیه و تحلیل فرکانس رزونانس ایمپلنت دندانی را بررسی خواهد کرد زیرا پروتکل های درمانی ما و الگوی بهبود بیماران از نُرم های پیش فرض پیروی نمی کنند.

در پزشکی و دندانپزشکی اخیراً سعی می شود که از طریق الگوریتم های درمانی استاندارد مبتنی بر نُرم های تاریخی در ترمیم زخم، مراقبت لازم را به بیماران ارائه دهند. اگرچه این امر می تواند زندگی ما را به عنوان دندانپزشک به مراتب آسان تر کند، اما تعداد قابل توجهی از بیماران ما که تحت درمان با پروسیجرهایی مانند کاشت فوری ایمپلنت با روکش موقت در سوکت های دندان کشیده شده، قرار می گیرند از دستورالعمل های سنتی برای بهبودی پیروی نمی کند. حتی در سایت های روتین، به نظر می رسد که تعدادی از بیماران ما نتوانسته اند مطالب و مقالاتی که در مورد بهبودی نوشته شده است را بخوانند. بدون داده های عینی، ما مسیرهای مراقبت از پیش تعیین شده ای را دنبال می کنیم که ممکن است در مورد زمان بهبود برای تعدادی از بیماران صحیح نباشد. در این سخنرانی الگوهای ترمیم زخم برای ایمپلنت دندان بررسی می شود که شامل dip، bungee dip و bump است. این امر نیاز به استفاده از تجزیه و تحلیل فرکانس رزونانس را تقویت می کند و اینکه چرا اگر بخواهیم به سرعت به نتایج بالینی بهینه برسیم، نیاز به یک رویکرد شخصی تر برای درمان هر یک از بیماران داریم.

 اهداف یادگیری:

  1. مزایای کاشت فوری ایمپلنت و روکش موقت آن برای بیماران ۷۰ ساله و بالاتر .
  2. بحث و توضیح در مورد الگوهای ترمیم dip و bungee dip در ایمپلنت دندان.
  3. شناسایی شرایطی که استفاده از تجزیه و تحلیل فرکانس رزونانس می تواند به ترمیم زودهنگام ایمپلنت های دندانی کمک کند.

این وبینار در روز ۱۱ نوامبر ساعت ۴ بعدالظهر به وقت نیویورک برگزار می شود، برای ثبت نام و شرکت در این وبینار به آدرس منبع مراجعه کنید.

منبع: