Home / خبرها / آیا لباس های ایزوله سازی یکبار مصرف، از تیم دندانپزشکی شما محافظت می کنند؟

آیا لباس های ایزوله سازی یکبار مصرف، از تیم دندانپزشکی شما محافظت می کنند؟

۱۸ نوامبر ۲۰۲۰ – طبق آزمایشات انجام شده توسط ارزیابی کننده ی غیر انتفاعی دستگاه های پزشکی ECRI ، تقریباً ۵۰٪ لباسهای ایزولیشن یکبار مصرف ساخته شده در خارج از ایالات متحده یا توسط تولید کنندگان غیر سنتی، از استانداردهای محافظتی لازم برخوردار نیستند.

در گزارش منتشر شده از سوی ECRI ، که به مراکز بهداشتی و درمانی و سازمان های دولتی در مورد ایمنی این محصولات در سراسر جهان توصیه هایی می کند، آمده است که این لباس ها دارای عیوب و نقایصی هستند که تیم های دندانپزشکی را در معرض خطر مواجهه با عوامل بیماری زای منتقله از طریق خون و هوا، از جمله SARS-CoV-2، قرار می دهد.

Michael Argentieri ، معاون فناوری و ایمنی ECRI ، در این گزارش گفت: همانطور که بطور دست اول مشاهده کردیم، گزارشات یا گواهینامه های تست سازنده، تضمینی برای ایمنی و موثر بودن این لباس ها نیستند.

او افزود: ما به اعضای خود در مورد خرید لباس هایی که به اندازه کافی از کارکنان مراقبت های بهداشتی محافظت نمی کند، به ویژه در هنگام شیوع این بیماری همه گیر، هشدار می دهیم.

بیمارستان ها، مطبهای دندانپزشکی و سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی برای تهیه تجهیزات محافظت شخصی(PPE) ، از جمله روپوش و ماسک تلاش خود را کرده اند. همه گیری و عدم رویکرد متمرکز برای تهیه PPE در ایالات متحده منجر به کمبودهایی شده است، که سازمان ها را مجبور می کند به منابع تأمین کننده ی جایگزین روی آورند، و برخی از آنها ممکن است محصولات ناامنی را ارائه دهند.

این موسسه به سازمان های بهداشتی در ایالات متحده، پس از آزمایش ۳۴ نوع لباس ایزولیشن یکبار مصرف که از خارج از کشور یا از تولید کنندگان غیر سنتی تهیه شده بود، هشدار با اولویت بالا داده و آنها را از نگرانی های ایمنی خود مطلع کرده است. کارشناسان تضمین کیفیت ECRI ، این آزمایشات را انجام دادند.

نتایج این آزمایشات نشان داد که ۵۲٪ لباسهایی با سطح محافظت قید نشده، نتوانستند کمترین سطح حفاظت این انجمن برای ابزارهای پزشکی ((AAMI را تامین کنند. ECRI همچنین لباس هایی را که ادعا می کردند از سطح محافظتی AAMI برخوردار هستند، آزمایش کرد. ارزیابی ها نشان داد که ۵۰٪ مطابق با استاندارد  AAMI PB70این موسسه نیستند، استاندارد AAMI PB70، سیستمی برای ارزیابی و طبقه بندی عملکرد سد مایع، است.

ECRI به کارکنان مراقبت های بهداشتی هشدار داد که از محصولات تهیه شده از خارج از ایالات متحده فقط در محیط های بسیار کم خطر استفاده کنند، یا از محصولاتی استفاده کنند که تحت آزمایشات آزمایشگاهی مستقل قرار گرفته اند. آنها باید از نظر تأثیر مایع و نفوذ هیدرواستاتیک آزمایش شوند تا اثربخشی ایزولاسیون آنها تأیید گردد.

پرفسور Marcus Schabacker، رئیس و مدیرعامل ECRI ، گفت: تحقیقات ما نشان می دهد که شما نمی توانید بر اساس شکل ظاهری، برچسب گذاری یا بسته بندی محصول، بدون آزمایش دقیق آن، اعتبار محصول را قضاوت کنید.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=infctl&pag=dis&ItemID=327612