Home / خبرها / توانبخشی با ایمپلنت در بیماران سالمند مبتلا به چندین بیماریهای هم زمان

توانبخشی با ایمپلنت در بیماران سالمند مبتلا به چندین بیماریهای هم زمان

سخنران: پروفسور Frauke Müller

هنگامی که از دست دادن دندان ها در اواخر زندگی رخ می دهد، پیری و ابتلای همزمان به چند بیماری بر تصمیمات مربوط به درمانهای دندانپزشکی تأثیر می گذارد. شواهد کافی در مورد دندان مصنوعی متکی بر ایمپلنت برای فک پایین به عنوان یک روش درمانی کاملاً ثابت در افراد بی دندانی مسن اما غیر وابسته به پرستار یا مراقب، وجود دارد، اما اطلاعات کمی در مورد بیماران بی دندان بسیار پیر و سالخورده که همزمان از چندین بیماری رنج می برند، وجود دارد. آنها اغلب شرایط آناتومیکی نامطلوبی دارند و داروهای متعددی که برای شرایط مزمن خود استفاده می کنند بر درمان آنها تاثیر می گذارد. بنابراین در وبینار حاضر، پروفسور Frauke Müller، استفاده از مفاهیم درمانی ساده با حداقل تهاجم را برای بیماران مسن و بی دندان شرح می دهد و در مورد خطرات کاشت ایمپلنت که به شرایط پزشکی آنها مربوط می شود، بحث می کند. در این وبینار همچنین در مورد عوارض احتمالی که ممکن است با شروع وابستگی و/ یا ضعف ایجاد شود، و در صورت لزوم ساده سازی رستوریشن های مبتنی بر ایمپلنت صحبت خواهد شد. ویزیت های نظارت و نگهداری، در این گروه از بیماران برای اطمینان از منافع بیماران از مداخلات درمانی، بسیار مهم است.

اهداف یادگیری

  • تأثیر پیری و ابتلای هم زمان به چند بیماری را در برنامه ریزی درمان برای هر بیمار درک کنید.
  • اوردنچر مبتنی بر ایمپلنت را متناسب با سن هر بیمار طراحی کنید.
  • یک استراتژی را برای همراهی با شروع کاهش عملکرد، یاد بگیرید و اجرا کنید.

این وبینار در روز چهارشنبه، ۲ دسامبر ۲۰۲۰ ، ساعت ۵ بعدالظهر به وقت برلین برگزار می شود و تا ۲ دسامبر سال ۲۰۲۳ بر روی سایت قابل دسترسی خواهد بود، برای ثبت نام و شرکت در این وبینار به آدرس منبع مراجعه کنید.

منبع: