Breaking News
Home / خبرها / پیشرفت اوزون در دندانپزشکی

پیشرفت اوزون در دندانپزشکی

دکتر Enrica Giammarinaro ، محقق تحقیقاتی در Istituto Stomatologico Toscano ، وبیناری را به زبان انگلیسی، به نمایندگی از پرفسور Annamaria Genovesi برگزار می کند. با وجود بحث مداوم در جامعه ی علمی، شواهد در مورد اثربخشی ازن به طور پیوسته افزایش یافته است.

ازن هم برای اهداف بالینی و هم برای محیط زیست یک انتخاب معنی دار است.

در ستینگ دندانپزشکی، آب ازونیزه(ozonized water ) خطر زیستی آئروسل ها را کاهش می دهد، و با دوز دقیق به بهبود اختلالات التهابی کمک می کند. ازن دارای فعالیت ضد میکروبی و ضد ویروسی و همچنین پتانسیل تحریک زیستی است. این وبینار در اول دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷ به وقت رم برگزار می شود برای ثبت نام و شرکت در این وبینار به آدرس منبع مراجعه کنید.

منبع: