Home / خبرها / فدراسیون جهانی دندانپزشکی، چشم انداز ارائه ی مراقبت های بهداشتی دهان و دندان را تا سال ۲۰۳۰ به اشتراک گذاشت

فدراسیون جهانی دندانپزشکی، چشم انداز ارائه ی مراقبت های بهداشتی دهان و دندان را تا سال ۲۰۳۰ به اشتراک گذاشت

۲۱ ژانویه ۲۰۲۱- ژنو، سوئیس: به مدت ۱۲۰ سال، فدراسیون جهانی دندانپزشکی (FDI) مأموریت خود را بر هدف بهبود سلامت دهان و دندان در سراسر جهان متمرکز کرده بود. در گزارش اخیراً این سازمان تحت عنوان “چشم انداز ۲۰۳۰: ارائه ی سلامت مطلوب دهان و دندان برای همه”، نحوه ی برنامه ریزی برای ادامه کار با این هدف در آینده ی قابل پیش بینی به اشتراک گذاشته شد.

این گزارش آینده نگر بیان می کند که چگونه جامعه بهداشت دهان و دندان می تواند با تغییرات و روند تحولات واقعی و پیش بینی شده در محیط مراقبت های بهداشتی جهانی مقابله کند و فرصت های عضویت در یک تیم بهداشتی را که مراقبت های فرد محور ارائه می دهد، به دست آورد. پیام اصلی FDI این است که تا سال ۲۰۳۰ ، مراقبت های بهداشت دهان و دندان توانمندتر، مبتنی بر شواهد، یکپارچه و جامع خواهد بود.

https://de.dental-tribune.com/up/dt/2021/01/2030-Vision-Report-FDI-main-goals-700x1064.png
آموزش به عنوان یک پایه برای حمایت از هر سه ستون که اهداف مطلوبی را نشانه گرفته اند، باید تقویت شود.

گزارش چشم انداز ۲۰۳۰ ، همچنین بر مسئولیت همه ی متخصصان مراقبت های بهداشتی دهان و دندان برای حفظ صلاحیت علمی و عملی در طول زندگی حرفه ای خود و ضرورت ایفای نقش رهبری در جامعه ی مراقبتهای بهداشتی و در جامعه به طور گسترده تر، تأکید می کند.

سه ستون، هر یک با یک هدف اصلی، نشان دهنده یک استراتژی برای آموزش است که یک حرفه ی پاسخگو و انعطاف پذیر با دانش و مهارت برای رهبری اصلاحات سیستمی ایجاد می کند. طبق FDI ، آموزش و تربیت در زمینه ی بهداشت عمومی، متخصصان مراقبت های بهداشتی را قادر می سازد تا نقش خود را به طور موثرتری در پیشگیری از بیماری دهان و دندان در کل جمعیت ایفاء کنند. این امر همچنین به آنها امکان می دهد تا نقشی اساسی در برخورد با موارد اضطراری احتمالی بهداشت عمومی در آینده مانند همه گیری اخیر COVID-19 ، داشته باشند.

بدون تردید، شیوع SARS-CoV-2 با محدود کردن تماس رو در رو با بیماران و دامنه مراقبت هایی که می تواند با خیال راحت انجام شود، تأثیر زیادی در ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان داشته است. به گفته این سازمان، این شرایط یادآوری قدرتمندی از دنیای نامشخصی است که در آن زندگی می کنیم و نمونه ای از این است که چرا حرفه ی ما باید دارای قابلیت سازگاری و انعطاف پذیری بالایی باشد. این گزارش به منظور هدایت سیاست ها و حمایت های سیاسی برای دهه ی آینده در نظر گرفته شده است، بنابراین به طور خاص بر روی این همه گیری تمرکز نمی کند. با این وجود، این نکته را در نظر می گیرد که چه چیزهایی را می توان از این بحران آموخت و اینکه این حرفه چگونه باید برای چالش های عمده بعدی سلامتی، هر چه که باشند آمادگی و تکامل یابد.

همچنین، این گزارش تفاوت های خاص کشورها و تفاوتهای منطقه ای در چالش های بهداشت دهان و دندان و همچنین تفاوت در اولویت های بهداشتی و منابع موجود را تشخیص داده است. از این رو بیان می کند که نمی توان یک رویکرد واحد را برای همه در نظر گرفت. بنابراین هر کشور می تواند توصيه های موجود در اين گزارش را براساس شرايط خود، تفسیر و بکار گیرد.

فدراسیون جهانی دندانپزشکی در این گزارش به روزرسانی منظم در فواصل زمانی بر اساس نیازهای محلی و جهانی، در مورد مسائل بهداشتی در حال ظهور و دستیابی به شاخص های اصلی عملکرد را در نظر گرفته است. با این حال، تاکید شده است که این به روز رسانی ها نسخه ای برای همه ی شرایط نیستند، بلکه در عوض راهنمایی های منوط بر نیازها، و شرایط محلی هستند.

منبع:

https://eu.dental-tribune.com/c/fdi-world-dental-federation/news/fdi-shares-vision-of-oral-healthcare-delivery-until-2030/