Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / محققان از CAD برای آزمایش طراحی جدید ایمپلنت استفاده کردند

محققان از CAD برای آزمایش طراحی جدید ایمپلنت استفاده کردند

۱۲ فوریه ۲۰۲۱ – محققان هندی از نرم افزار CAD برای شبیه سازی آزمایش توزیع تنش ایمپلنت استفاده کردند این مطالعه در Materials Today: Proceedings، منتشر گردید. آنها دریافتند كه یك طرح ایده آل برای آباتمنت ایمپلنت، كوتاه تر و زاویه دارتر از طرح های معمول است.

نویسندگان برای شبیه سازی حداکثر بار تنشی در واکنش به نیروهای مختلف، سه طرح مختلف آباتمنت ایمپلنت را آزمایش کردند. برای اجرای آزمایشات خود، آنها از نرم افزار CAD استفاده کردند که به آنها اجازه داد تاثیرات تغییرات کوچک در تحمل بهتر تنش را مدل سازی کنند.

نویسندگان به سرپرستی N. Jayakumar ، استادیار موسسه فناوری Bannari Amman در Satiamangalam ، نوشتند: ایمپلنت را می توان قبل از قرار دادن آن در دهان بیمار، در محیط رایانه ای طراحی و مطالعه کرد، این کار باعث صرفه جویی در وقت طراحی شده و از آسیب دائمی ناشی از جایگذاری ناصحیح ایمپلنت جلوگیری می کند.

ایمپلنت ها از نظر شکل، قطر، مواد، توپوگرافی کف و تردها مختلف هستند. به گفته نویسندگان، نوع ایمپلنت و ساختار آباتمنت یکی از مولفه های اساسی عملکرد کلی آن است.

محققان برای مطالعه ی خود، سه مدل CAD از ایمپلنت ها و آباتمنت ها را ایجاد کردند:

  1. مدل ایمپلنت استاندارد- ۱۷٫۸۷ میلی متر طول و ۲٫۲۷ میلی متر قطر
  2. مدل ایمپلنت با طول کوتاهتر – ۲ میلی متر کوتاه تر از مدل استاندارد
  3. مدل ایمپلنت زاویه دار – ۲ میلی متر کوتاه تر از ایمپلنت استاندارد؛ با تغییر ۱۰ درجه ای زاویه ی آباتمنت.

نویسندگان هر سه مدل ایمپلنت و اباتمنت را با استفاده از نرم افزار SolidWorks 2018 (Dassault Systèmes) طراحی کردند. آنها سپس فرمت فایل نرم افزار را برای تجزیه و تحلیل توزیع تنش با نرم افزار شبیه سازی Ansys 19.2 (Ansys) ، تغییر دادند.

مدل ایمپلنت استاندارد تحت همه شرایط مطالعه شده توسط نویسندگان، بالاترین بار تنش را داشت. کاهش فقط ۲ میلی متر از ارتفاع ایمپلنت باعث بهبود حداکثر بار تنش در همه سناریوها شد و زاویه دار کردن آباتمنت نتایج را بیشتر بهبود بخشید.

نویسندگان نوشتند: در ایمپلنت موجود، تنش ۴۷٫۰۷۶ مگاپاسکال بار عمودی ۱۰۰ نیوتن اعمال می شود و پس از کاهش ارتفاع، به ۲ میلی متر با همان معیارهای بارگذاری، استرس به ۴۰٫۲۷۷ مگاپاسکال کاهش یافت. تغییر زاویه باعث کاهش تنش در مقایسه با هر دو مدل ایمپلنت استاندارد و مدل طول کوتاهتر می شود.

نویسندگان اظهار داشتند که روش آزمایش CAD می تواند برای الگوهای جراحی کبالت کروم (Co-Cr) به خوبی کار کند. آنها نوشتند که با استفاده از مواد Co-Cr می توان الگوی جراحی نازک تری تولید کرد و در نتیجه، دسترسی بهتری را برای کار در فضای بین فکین فراهم نمود. آنها همچنین اشاره کردند که این مواد به طور مکرر در استنت ها و سایر ایمپلنت های جراحی استفاده می شود.

با این حال، رویکرد CAD نیز محدودیت هایی دارد. نویسندگان هشدار دادند که یک دندانپزشک بالینی برای ایجاد الگو به کامپیوتر احتیاج دارد و Co-Cr از سایر مواد گرانتر است.

آنها نوشتند: این مطالعه به شما کمک می کند تا در مقایسه با اشکال مختلف آباتمنتهای موجود، نوع مناسب آباتمنت را برای حداکثر بارگذاری با حداقل فشار انتخاب کنید. بهترین آباتمنت، آباتمنت ایمپلنت نوع ۳ برای پیاده سازی بر روی بیماران دریافت کننده ی ایمپلنت دندان است.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=img&pag=dis&ItemID=328076