Home / خبرها / نور آبی یا سفید؟ یک مطالعه ی جدید نشان داد که رنگ نور اسکنر سبب ایجاد تفاوت می شود

نور آبی یا سفید؟ یک مطالعه ی جدید نشان داد که رنگ نور اسکنر سبب ایجاد تفاوت می شود

۱۱ فوریه ۲۰۲۱ – تعدادی از عوامل می توانند بر میزان تطابق اسکن داخل دهانی با واقعیت تأثیر بگذارند، از جمله رنگ نور اسکنر. استفاده از حالت اسکن با نور آبی منجر به اسکن های دقیق تر می گردد. نتایج این مطالعه در ژورنال پروتزهای دندانی منتشر شده است.

تیمی از محققان ترکیه ای، صحت اسکن های داخل دهانی را در شرایط مختلف از جمله با چراغ اورهد روشن و خاموش و همچنین با حالت های اسکن آبی و سفید مقایسه کردند. در کمال تعجب محققان دریافتند که همه ی این عوامل تأثیر قابل توجهی در صحت اسکن ها دارند.

این گروه به سرپرستی دکتر Merve Koseoglu ، از گروه پروتزهای دندانی در دانشگاه ساکاریا نوشتند: شرایط نوری در صحت قالب گیری دیجیتال با دستگاه اسکنر داخل دهانی تاثیر گذار است. این شرایط [نور اتاق و اسکن با نور آبی] برای قالب گیری دیجیتال توصیه می شود.

در این مطالعه ۲۰ دانشجوی داوطلب از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ساکاریا که دارای مجموعه ی کامل دندانهای خود بودند، شرکت داشتند. تعداد شرکت کنندگان براساس تعداد مورد نیاز برای یک تجزیه و تحلیل صحیح که از نظر آماری معنی دار باشد، انتخاب گردید.

یک متخصص پروتزهای دندانی از دندانهای داوطلبان ماکتهایی تهیه نمود و سپس با استفاده از یک اسکنر ۳Shape لابراتوار دندانپزشکی، آنها را دیجیتالی کرد. از پرونده های STL به عنوان مرجعی برای صحت استفاده شد.

دو متخصص پروتز دیگر اسکن دیجیتال آرچ کامل داوطلبان را تحت چهار وضعیت مختلف انجام دادند:

  1. با چراغ اورهد روشن و یک اسکنر با نور آبی
  2. با چراغ اورهد روشن و یک اسکنر با نور سفید
  3. با چراغ اورهد خاموش و یک اسکنر با نور آبی
  4. با چراغ اورهد خاموش و یک اسکنر با نور سفید

متخصصان پروتز از یک اسکنر داخل دهانی Medit i500 ، برای قالب گیری دیجیتال استفاده کردند. وقتی چراغ اورهد روشن شد، تابشی در حدود ۱۰۰۰ لوکس تولید کرد که تقریباً مانند روشنایی موجود در یک سوپرمارکت است.

نویسندگان از یک برنامه ی نرم افزاری دیجیتال برای مقایسه ی تفاوت بین اسکنهای دیجیتال و ماکتهای دیجیتالی شده، استفاده کردند. آنها تفاوت معنی داری را بین هر چهار شرایط اسکن پیدا کردند.

اسکن های گرفته شده با اورهد روشن و در حالت نور آبی کمترین اختلاف را با اسکن مرجع داشتند. به دنبال آن اسکن های گرفته شده با اورهد روشن و در حالت نور سفید قرار داشت.

سناریوهایی که در آنها اورهد خاموش بود، در این مطالعه عملکرد خوبی نداشتند. اما حتی در این سناریوها نیز حالت اسکن نور آبی بهتر از حالت اسکن نور سفید بود.

نویسندگان نوشتند: نتایج این مطالعه نشان داد که اصالت یا trueness دستگاه اسکنر داخل دهانی، در حالت نور آبی بهتر از حالت نور سفید در هر دو شرایط وجود یا عدم وجود نور اورهد در محیط است.

نویسندگان خاطرنشان کردند که درجه ی انطباق اسکن با واقعیت(accuracy)، از آن جهت مهم است که اسکن داخل دهانی اولین گام در گردش کار دیجیتال CAD / CAM است، نوع اسکنر، الگوریتم های پسا پردازش و نور محیط همه می توانند بر دقت اسکن تأثیر بگذارند.

بر اساس این یافته ها، نویسندگان توصیه کردند اسکن داخل دهانی را در یک اتاق با نور زیاد با حالت نور آبی انجام دهید. آنها امیدوارند که مطالعات آینده، نتایج آزمایش آنها را تایید کنند و در عین حال دقت(precision) را ارزیابی کنند، معیاری که آنها قادر به بررسی آن در تحلیل خود نبودند.

آنها نوشتند: برای مطالعات آینده لازم است که دقت و صحت دستگاه های مختلف اسکنر داخل دهانی، در شرایط نوری مختلف بررسی شود.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=img&pag=dis&ItemID=328066