Home / خبرها / برای کاهش هر چه بیشتر آئروسل ها در کلینیک های دندانپزشکی، از ترکیبی از سیستم های تخلیه استفاده کنید

برای کاهش هر چه بیشتر آئروسل ها در کلینیک های دندانپزشکی، از ترکیبی از سیستم های تخلیه استفاده کنید

۸ ژوئن ۲۰۲۱- قطرات تنفسی موجود در هوا یکی از اصلی ترین راه های انتقال SARS-CoV-2 است و انجام پروسیجرهای تولید کننده ی آئروسل (AGP) در کلینیک های دندانپزشکی بطور معمول، مطالعه ی اقدامات پیشگیرانه ای که می تواند برای کاهش این خطر انجام شود را ضروری می کند. به همین منظور، محققان دانشگاه Loma Linda اثربخشی سیستم های تخلیه ی دندانپزشکی را مقایسه کرده و دریافتند که ترکیبی از دستگاه ها منجر به بیشترین کاهش در آئروسل های میکروبی می شود.

در این کارآزمایی بالینی کنترل شده، محققان نمونه های آئروسل که بر روی صفحات آگار خون در کلینیک دندانپزشکی در طی چهار دوره ی درمانی، جمع شده بود، را بررسی کردند: قبل از درمان(baseline)، درمان با استفاده از سیستم تخلیه با حجم زیاد (HVE[1])، درمان با استفاده از ترکیبی از دستگاه مکش HVE و ساکشن دهانی و پس از درمان.

 دانشجویان شرکت کنندگان در این تحقیق، از دستگاه جرم گیر اولتراسونیک برای انجام پروفیلاکسی دهانی در یک طرف از دهان در طول دوره های درمانی استفاده کردند، سپس صفحات آگار خون را از محیط کلینیک خارج کرده و برای مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد انکوبه کردند. در مجموع ۹۳ دانشجو در این مطالعه شرکت کردند و این تحقیق در یک کلینیک بزرگ که از چندین اتاق کار تشکیل شده بود، انجام شد.

ترکیبی از دستگاه ها منجر به بیشترین کاهش در آئروسل های جمع شده در پلیت آگار، در مقایسه با استفاده از یک دستگاه ساکشن داخل دهانی به تنهایی، شده بود. بر اساس این یافته ها محققان نتیجه گیری کردند که در صورت استفاده از ترکیبی از دستگاه های مکش HVE و ساکشن داخل دهانی، از آئروسل های میکروبی به میزان قابل توجهی کاسته می شود.

نویسندگان نوشتند: هنگام مقایسه دوره های درمان با وضعیت baseline ، تفاوت های بسیار قابل توجهی برای HVE و دوره های درمان با استفاده ی ترکیبی از دستگاه های مکش HVE و ساکشن داخل دهانی، یافتیم. آنها اذعان کردند که برای تأیید نتایج این مطالعه، تحقیقات بیشتری لازم است، مانند تحقیقات اضافی در مورد داده های جمع آوری شده، به طوری که پویایی آئروسل های تولید شده در طی اقدامات دندانپزشکی بهتر درک شود.

محققان توضیح دادند: تا به امروز، هیچ مدرک مستقیمی مبنی بر اینکه پروسیجرهای دندانپزشکی عامل اصلی عفونتهای airborne هستند، وجود ندارد. با این حال، با توجه به وضعیت همه گیری، خطرات احتمالی را نمی توان نادیده گرفت، و شناسایی اقدامات موثر برای کنترل آئروسل های تولید شده در طی پروسیجرهای دندانپزشکی بسیار مهم است.

این مطالعه با عنوان “بررسی بالینی سیستم های تخلیه ی دندانپزشکی در کاهش آئروسل” در ژوئن ۲۰۲۱ در مجله انجمن دندانپزشکی آمریکا منتشر شد.

منبع:

https://www.dental-tribune.com/news/combine-evacuation-systems-to-better-reduce-aerosols-in-dental-clinics-study/


[۱] تخلیه کننده با حجم زیاد، یک دستگاه مکش است که حجم زیادی از هوا را برای یک دوره ی زمانی ساکشن می کند و بر روی یک سیستم تخلیه نصب می شود که ظرفیت آن برای خروج هوا تا ۱۰۰ فوت مکعب در دقیقه است.