Breaking News
Home / خبرها / استفاده از گلس هیبریدها به عنوان گزینه ی ترمیمی برای ضایعات ضایعات مقرون به صرفه است

استفاده از گلس هیبریدها به عنوان گزینه ی ترمیمی برای ضایعات ضایعات مقرون به صرفه است

۱۸ ژوئن ۲۰۲۱- برلین، آلمان: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده ی تصادفی در چهار کشور اخیراً عملکرد بالینی و مقرون به صرفه تر بودن گلس هیبریدها را در مقایسه با کامپوزیت ها در ترمیم های کلاس II ، ثابت کرد. محققان بیمارستان دانشگاه Charité در برلین به سرپرستی پروفسور Falk Schwendicke ، اکنون در یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دیگر ثابت کرده اند که گلس هیبریدها عملکردی مشابه با کامپوزیت ها در ضایعات سرویکال غیر مرتبط با پوسیدگی[۱] دارند.

در مرحله ی کاهش استفاده از آمالگام دندانی، شناسایی یک ماده ی ترمیمی جایگزین مناسب ضروری است، محققان به دنبال ماده ای می گردند که نه تنها مقرون به صرفه و از نظر بالینی تایید شده باشد، بلکه بتوان از آن به آسانی برای بالک فیلینگ[۲] استفاده نمود و مهمتر این که به تکنیک حساس نباشد.

در این مطالعه ی خوشه ای تصادفی، بقا ، کیفیت ترمیم و هزینه ی یک ترمیم گلس هیبرید (EQUIA Forte, GC) ، و یک ترمیم کامپوزیت رزین (Filtek Supreme XTE, 3M) ، برای ضایعات اسکلروتیک سرویکال غیر مرتبط با پوسیدگی با هم مقایسه گردید. در این مطالعه ۸۸ بیمار با مجموع ۱۷۵ ترمیم شرکت کردند. از این تعداد، ۸۳ مورد ترمیم با گلس هیبرید و ۹۲ مورد ترمیم با کامپوزیت رزین بودند. از نظر مشخصات نمونه تفاوت معنی داری بین گروهها وجود نداشت. ترمیمها بدون آماده سازی مکانیکی حفره، قرار داده شدند و در یک ، ۱۸ و ۳۶ ماه بعد با استفاده از معیارهای فدراسیون جهانی دندانپزشکی FDI ، ارزیابی شدند. هزینه ها از دید پرداخت کننده در آلمان، با استفاده از ثبت زمان، هزینه های ساعتی و هزینه های پیگیری بر اساس کاتالوگ اقلام هزینه بیمه قانونی برآورد شد.

محققان نتیجه گیری نمودند که در این کارآزمایی، از نظر بقا تفاوت معناداری بین گلس هیبرید و کامپوزیت رزین وجود نداشت، زیرا گلس هیبرید هم در ابتدا و هم در دراز مدت نسبت به کامپوزیت رزین هزینه ی کمتری دارد، استفاده از کامپوزیت رزین فقط برای پرداخت کننده هایی که مایل به صرف هزینه های اضافی برای حداقل افزایش بقا هستند، مقرون به صرفه بود.

پرفسور Schwendicke ، در مورد مطالعه چند مرکزی قبلی در ماه مه به دنتال تریبون بین المللی گفته بود: گلس هیبریدها، به طور پیش فرض، از حساسیت کمتری نسبت به تکنیک برخوردار هستند و از این نظر می توانند بیشتر شبیه آمالگام باشند. وی با ابراز خرسندی از این که مواد دیگری وجود دارد که دندانپزشکان می توانند در صورت عدم وجود آمالگام از آنها استفاده کنند، افزود: گلس هیبریدها جایگزین مناسبی برای کامپوزیت ها هستند.

این مطالعه با عنوان “گلس هیبرید در مقابل کامپوزیت برای ضایعات سرویکال غیر مرتبط با پوسیدگی: بقا، کیفیت ترمیم و هزینه ها در آزمایش کنترل شده تصادفی پس از ۳ سال” ، در ژوئیه ۲۰۲۱ در Journal of Dentistry منتشر شد.

منبع:

https://www.dental-tribune.com/news/cost-effectiveness-of-glass-hybrids-as-restorative-alternative-proved-for-cervical-lesions/


[۱] non-carious cervical lesions

[۲] bulk filling