Home / خبرها / دندان های مصنوعی ممکن است در طی COVID-19 پناهگاه باکتریهای بیشتری شود

دندان های مصنوعی ممکن است در طی COVID-19 پناهگاه باکتریهای بیشتری شود

یک مطالعه کوچک نشان داد که دندان مصنوعی افرادی که به ویروس کرونا آلوده شده اند، ممکن است پناه گاه باکتری های بیشتری شود که خطر ابتلا به عفونت های اضافی را علاوه بر COVID-19 ، افزایش می دهند.

محققان، پروتزهای متحرک ۳۰ بیمار مبتلا به COVID-19 و ۳۰ فرد سالم را تجزیه و تحلیل کردند. با کشیدن سواب بر روی سطح دندان های مصنوعی، و بررسی آنها، محققان دریافتند که گونه های استرپتوکوک در ۹۳٫۳٪ از بیماران COVID-19 ، در مقابل ۴۰٪ از افراد داوطلب سالم و باکتری های Klebsiella pneumonia  در ۴۶٫۷٪ از بیماران COVID-19 ، در مقابل ۱۳٫۴٪ از گروه داوطلبان سالم، وجود دارند.

محققان در مجله ی Prosthetic Dentistry گزارش دادند: همه این میکروارگانیسم ها باید به عنوان عوامل بالقوه مهمی برای عفونت های باکتریایی اضافی در بیماران COVID-19 بستری در بیمارستان دیده شوند، چرا که می تواند منجر به مشکلاتی مانند سندرم دیسترس تنفسی و ذات الریه یا بدتر شدن این مشکلات شود.

آنها توصیه کردند که پروتزهای دندانی در بیماران COVID-19 مورد آزمایش قرار گیرند و از داروهای مناسب برای جلوگیری از عفونت های مهاجم در افراد آسیب پذیر استفاده شود.

منبع:

https://www.medscape.com/viewarticle/951950