Home / خبرها / آبی که در جرمگیرهای اولتراسونیک استفاده می شود تا حد زیادی با استانداردهای ایالات متحده مطابقت ندارد

آبی که در جرمگیرهای اولتراسونیک استفاده می شود تا حد زیادی با استانداردهای ایالات متحده مطابقت ندارد

۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱ – در آزمایشات اخیر، آب خروجی از جرمگیرهای اولتراسونیک در یک دانشکده دندانپزشکی تا حد زیادی مطابق با استانداردهای آب آشامیدنی ایالات متحده نبود. این تحقیق در ۲۲ ژوئیه در نشست مجازی انجمن بین المللی تحقیقات دندانپزشکی (IADR) ارائه شد.

گروهی از محققان دانشگاه تمپل در فیلادلفیا و دانشگاه گرونینگن در هلند، نمونه های آب ۲۰ دستگاه جرمگیر اولتراسونیک در محیط کلینیکهای دانشگاه را آزمایش کردند. هشت دستگاه جرمگیر آزمایش شده، آب مقطر تصفیه شده با قرص یون نقره ۰٫۷۸٪ را منتشر می کردند، در حالی که ۱۲ جرمگیر آب شهری تصفیه شده با کارتریج رزین ید را منتشر می کردند.

قبل از افتتاح کلینیک در روز، محققان نمونه هایی از آب را با استفاده از سیستمی مستقل از خطوط آب یونیت بر اساس پروتکل نمونه گیری جمع آوری و خنثی کردند. آنها پس از دو دقیقه از خروج آب، نمونه ها را جمع آوری کردند و سپس نمونه ها را در دمای حدود ۸۲ درجه فارنهایت به مدت هفت روز انکوبه کردند.

به گفته نویسندگان، آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده در حال حاضر ماکزیمم آستانه ی تشکیل کلنی را برای آب آشامیدنی قابل شرب کمتر از ۵۰۰ واحد تشکیل کلنی (CFU) در میلی لیتر برای باکتریهای هتروتروف مزوفیلی هوازی تعیین کرده است. اما CFU برای ۶۵٪ از خطوط آب آزمایش شده در این مطالعه، از این آستانه فراتر بود.

CFU خطوط آب تصفیه شده با کارتریج های رزین ید، به طور متوسط ​​۶۱۰ واحد در میلی لیتر بود، و شایعترین گونه های باکتریایی در محیط کشت این آب ها شامل Acidovorax temerans ، Novosphingobium subterraneum ، Cupriavidus metallidurans  و Sphingobium yanoikuyae ، بودند. در همین حال، CFU خطوط آب تصفیه شده با قرص یون نقره به طور متوسط ​​۶۶۷  واحد در میلی لیتر، با رشد تقریباً خالص گونه ی Cupriavidus metallidurans بود.

نویسندگان اشاره کردند: در حالی که میکروارگانیسم ها به طور معمول به میزان کمی در آب یافت می شوند، خطوط آب دستگاه های دندانپزشکی دارای لوله های باریکی هستند که محیط خاصی را برای رشد باکتری ها فراهم می کند. اگر بیوفیلم ها به میزان بالایی افزایش یابند، می توانند وارد حفره دهان بیماران شده و منجر به شیوع بیماریهایی شوند.

محققان نتیجه گیری کردند: این یافته ها اثربخشی روش های کنترل عفونت را که برای مدیریت خطوط آب جرمگیرهای اولتراسونیک استفاده می شود، زیر سوال می برد و نگرانی هایی را در مورد ایمنی آب جرمگیرهای اولتراسونیک در ورود به حفره دهان بیماران دندانپزشکی در طی مراحل درمان دندان، ایجاد می کند.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=hyg&pag=dis&ItemID=328978