Home / خبرها / استفاده از سینامالدئید به عنوان یک ماده ی ضد میکروبی در الاینرهای مبتنی بر سلولز

استفاده از سینامالدئید به عنوان یک ماده ی ضد میکروبی در الاینرهای مبتنی بر سلولز

۴ سپتامبر ۲۰۲۱ – در زمینه ی مداخلات ارتودنسی جزئی با استفاده از فناوری الاینرهای شفاف، محققان خواص ضد میکروبی الاینرهای ساخته شده با مواد بر پایه ی سلولز را که حاوی روغنهای ضروری مانند سینامالدهید بودند، بررسی کردند.

در این مطالعه، محققان برای ارزیابی رشد بیوفیلم های باکتریایی در سطح تماس بین مواد مورد آزمایش و محیط رشد جامد، از میکروکالری متری ایزوترمال استفاده کردند. داده های حرارتی با استفاده از مدل های رشد معمول (گامپرتز و ریچاردز) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مهار در ۱۲ و ۲۴ ساعت محاسبه شد.

نتایج بررسی ها نشان داد که مواد موردآزمایش(مواد سلولزی حاوی سینامالدهید)  دارای خواص ضد میکروبی علیه Staphylococcus epidermidis  و همچنین Streptococcus mutans و Streptococcus mitis جدا شده از بیماران هستند. این مهار بیشتر در برابر S. epidermidis ، مشاهده شد که سبب کاهش ۷۰ درصدی نرخ رشد آن و افزایش مرحله ی رشد تاخیری آن تا ۱۲ ساعت گردید. برای S. mutans و S. mitis کاهش نرخ رشد به ترتیب ۲۰ و ۱۰ درصد بود و مرحله ی رشد تاخیری آنها به ترتیب ۲ و ۶ ساعت افزایش یافت.

اهمیت و تأثیر استفاده از مواد ضد میکروبی در ساخت الاینرها

الاینرهای شفاف برای تراز کردن مینور یا جزئی دندانها بسیار محبوب شده اند. از آنجایی که آنها باید حداقل ۲۲ ساعت در روز تا ۴۰ هفته پوشیده شوند، مهم است که تمیز بمانند و باعث ایجاد پوسیدگی یا سایر عفونت های دهان نشوند. بنابراین، انتظار می رود که معرفی موادی با خواص ضد میکروبی باعث حفظ بهداشت دهان و دندان در طول درمان با الاینر شود. این مطالعه، اثربخشی سینامالدهید را در کاهش رشد میکروبی و تشکیل بیوفیلم بر روی الاینرهای شفاف دندانی بر پایه سلولز، نشان داد.

این مقاله بصورت آنلاین در ژورنال میکروبیولوژی کاربردی، منتشر شده است، این مقاله مورد داوری کامل قرار گرفته است اما مراحل کپی، حروفچینی، صفحه بندی و تصحیح آن انجام نشده است، که ممکن است منجر به تفاوت بین این نسخه و نسخه ی چاپی شود.

منبع:

https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jam.15283