Home / خبرها / تأثیر ورزش‌های درمانی و هوازی بر درد، اضطراب و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیمارانی با اختلالات گیجگاهی فکی

تأثیر ورزش‌های درمانی و هوازی بر درد، اضطراب و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیمارانی با اختلالات گیجگاهی فکی

درد و اضطراب سبب کاهش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به اختلالات گیجگاهی فکی(TMD) می‌ شود. مشاهدات بالینی نشان داده اند که برنامه‌های ورزش درمانی و ورزش هوازی، استراتژیهای مناسبی برای بهبود درد و اضطراب هستند. هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر ورزش هوازی بر درد، اضطراب و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به TMD بود.

 در این تحقیق، ۴۵ بیمار مبتلا به TMD در ۳ گروه مداخله ای، هر گروه شامل ۱۵ شرکت کننده تقسیم شدند. گروه اول در برنامه ی ورزش درمانی(با میانگین سنی۵٫۵±  ۲۶٫۹ سال)؛ گروه دوم در برنامه ‌ی ترکیبی ورزش هوازی و ورزش درمانی(میانگین سنی ۴٫۴± ۲۶سال)؛ و گروه سوم در برنامه‌ ی ورزشی هوازی(میانگین سنی ۳٫۴± ۲۴٫۹سال) شرکت کردند.

شدت درد در این گروه‌ها به وسیله ‌ی مقیاس درجه‌ بندی عددی (NRS) و سطح اضطراب و کیفیت زندگی به ترتیب به وسیله‌ ی پرسشنامه ی اختلال اضطراب فراگیر(GAD-7) و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان(OHIP-14) تعیین شد.
این پارامترها در ابتدای تحقیق، پایان هفته‌ی هشتم و ۸ تا ۱۲ هفته پس از پایان تحقیق، هر مرتبه دو بار ارزیابی شدند.

نتایج این تحقیق نشان داد که NRS به طور قابل توجهی در هر سه گروه کاهش یافته است؛ OHIP-14  در گروه اول و دوم بطور قابل توجهی کاهش یافت؛ اما در گروه سوم کمتر نشد.GAD-7  در بین سه گروه تفاوت قابل توجهی نکرد.
بر اساس این یافته ها، محققان نتیجه گیری نمودند که ورزش درمانی و ترکیب آن با ورزشهای هوازی سبب کاهش قابل توجه درد و بهبود کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به اختلالات فکی گیجگاهی در هفته‌های هشتم و دوازدهم می‌شود؛ اما این نتایج در گروه ورزش هوازی، مشاهده نشد، بنابراین ورزش‌های هوازی به تنهایی بی‌تاثیرند.

نتایج این تحقیق اخیرا در ژورنالOral Rehabilation[1]  منتشر شده است.

منبع:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joor.13239


[۱] Volume48, Issue11,November 2021,Pages 1201-1209