Home / خبرها / مزایا و محدودیت های توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی در کارهای بالینی

مزایا و محدودیت های توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی در کارهای بالینی

توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی (CBCT) ، یک روش نسبتاً جدید تصویربرداری تشخیصی است که در کنار سایر روش‌های بالینی در دندانپزشکی به کار می‌رود. با این که فناوری CBCT از اواخر دهه ۱۹۹۰ معرفی شد، به سرعت توسعه یافت و در دسترس دندانپزشکان از جمله دندانپزشکان عمومی قرار گرفت. با وجود محبوبیت آن، هنوز نمی توان آن را به عنوان یک استاندارد طلایی در نظر گرفت، و سیاست ارجاع موجه، باید مطابق با دستورالعمل ها و الگوریتم های تصویربرداری تشخیصی انجام شود.

هدف از ارائه ی این وبینار، بحث در مورد ایندیکیشن های مبتنی بر شواهد برای CBCT هم در دندانپزشکی عمومی و هم در دندانپزشکی تخصصی است. در این سخنرانی محدودیت های CBCT در کارهای بالینی مانند تصویربرداری از پوسیدگی دندان و تشخیص ضایعات بافت نرم نشان داده می شود. همچنین، اطلاعاتی در مورد دوزهای موثر برای تهیه ی تصاویر با کیفیت از ساختارهای دهان انسان به روش تصویربرداریCBCT ، در مقایسه با سایر روش های تصویربرداری تشخیصی مبتنی بر اشعه ایکس و همچنین خطرات احتمالی ناشی از قرار گرفتن در معرض چنین پرتوهای یونیزانی ارائه می شود و بر لزوم گزارشfull CBCT volumes  تاکید خواهد شد.

اهداف یادگیری:

  • شناسایی ایندیکیشن های مبتنی بر شواهد برای توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی در کارهای بالینی در دندانپزشکی
  • نشان دادن محدودیت های CBCT در کارهای بالینی
  • درک خطر بالقوه ی مرتبط با قرار گرفتن در معرض پرتوهای یونیزان ناشی از CBCT.

سخنران این وبینار پرفسور Ingrid Różyło-Kalinowska، می باشد و این وبینار در تاریخ ۱۵ دسامبر ساعت ۱۵ به وقت زوریخ (ساعت۱۷:۳۰ به وقت تهران) پخش می شود برای ثبت نام و شرکت در این وبینار به آدرس منبع مراجعه کنید.

تاریخ انتشار: ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱| تاریخ انقضا: ۱۵ دسامبر۲۰۲۴

منبع:

https://www.fdioralhealthcampus.org/webinar/benefits-and-limitations-of-cone-beam-computed-tomography-in-clinical-practice/