Home / خبرها / یک ترکیب موجود در صدف به افزایش دوام پرکردگی دندان کمک می کند

یک ترکیب موجود در صدف به افزایش دوام پرکردگی دندان کمک می کند

۲۲ ژانویه ۲۰۲۲- محققان برجسته از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه هنگ کنگ، دانشگاه ووهان و بیمارستان شنژن وابسته به دانشگاه پکن دریافتند که ترکیبی که در صدف یافت می شود، می تواند به افزایش دوام پرکردگی دندان کمک کند.

در مقاله‌ ی منتشر شده در Materials Today Bio با عنوان «افزایش دوام باند رزین-عاج با استفاده از یک مونومر جدید الهام گرفته از صدف»، محققان توضیح دادند که چرا این یک یافته بالینی امیدوارکننده برای آینده ی درمان‌های پر کردن دندان است.

پر کردن دندان معمولاً برای ترمیم پوسیدگی دندان و دندان های شکسته استفاده می شود. دوام آن به شدت به طول عمر و پایداری پیوند بین پرکننده (رزین) و بافت سخت دندان (عاج) بستگی دارد. اینجا جایی است که صدف ها به بهبود این پایداری کمک کردند.

صدف های کوچکی که در محیط های دریایی زندگی می کنند، ویژگی های منحصر به فردی برای چسبیدن به سطوح مرطوب دارند که مدت هاست مورد توجه جامعه علمی بوده است. بنابراین، تعامل بین پلاک‌های صدف و بسترها در محیط‌های مرطوب به طور گسترده برای بدست آوردن بینشهایی در مورد کاربردهای بالینی بالقوه ی آن مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که ترکیبی که در پروتئین چسبنده ی موجود در صدف یافت می شود، می تواند پیوند رزین به عاج را تقویت کند.

پرفسور Cynthia Kar Yung Yiu ، از بخش دندانپزشکی اطفال در دانشگاه هنگ کنگ، گفت: صدف ها باید چسبندگی خود را در محیط های خشن دریایی از جمله در محیط مرطوب با تغییر شدید دمای آب و مقدار pH، شوک های ناگهانی و غیره حفظ کنند. اینها شبیه به فعالیت های روزانه ای است که در حفره دهان ما اتفاق می افتد. هدف تحقیق ما درک خواص چسبندگی ترکیبات صدف بود که ممکن است دوام و طول عمر پرکردگی های دندان را بهبود بخشد.

در یک روش معمول پر کردن دندان، دندانپزشک ابتدا بخش پوسیده ی دندان را برمی دارد و حفره را با یک ماده ی ترمیمی همرنگ دندان پر می کند، برای اتصال این ماده به ساختار دندان از یک چسب دندانی استفاده می کند. با این حال، دوام این پیوند می تواند تحت تأثیر عوامل متعددی مانند رطوبت داخل حفره دهان و استرس مکانیکی مکرر ناشی از جویدن، کاهش یابد. بنابراین، کاهش دوام این پیوند از نظر بالینی یک چالش مهم برای دندانپزشک و همچنین بیمار است، زیرا منجر به جایگزینی مکرر پرکننده‌های دندانی با هزینه‌های اضافی می‌شود.

در این مطالعه مشخص گردید که خاصیت چسبندگی صدف ها به سطوح مرطوب، به اسید آمینه دوپا که توسط آنها ترشح می شود، مربوط است. بر اساس این نتیجه، محققان از یک ترکیب مشتق شده از صدف، به نام [۱]DMA به عنوان یک چسب دندانی استفاده کردند. سپس محققان دوام اینترفیس رزین-عاج را در مقابل باند جدید DMA آزمایش کردند.

گروه کنترل و آنهایی که غلظت‌های مشخصی از DMA داشتند، تحت آزمایش‌های مختلفی از جمله پیری ترموسایکلینگ قرار گرفتند، فرآیندی که در آن مواد دندانی در معرض دماهای مختلف قرار می‌گیرند. استاندارد بین المللی برای آزمایش چسب های دندانی مستلزم این است که نمونه های آزمایشی به طور مکرر ابتدا در آب سرد ۵ درجه سانتیگراد و سپس در آب گرم ۵۵ درجه سانتیگراد برای تعداد زیادی از چرخه ها قرار داده شود. نتایج پس از چندین آزمایش متوالی همواره کاهش قدرت چسب را نشان داد.

سپس محققان از روش ارزیابی نانونشت استفاده کردند که در آن یک اسید به آزمایش برای اندازه‌گیری کیفیت پیوند اضافه می‌شود. محققان در این مطالعه از محلول نیترات نقره برای مشاهده الگوهای نشت نانو استفاده کردند.

در فصل مشترک رزین-عاج، فرآیند پیری ترموسایکلینگ باعث ایجاد ترک‌ها و شکاف‌هایی می‌شود که منجر به نفوذ بیشتر ذرات نقره و رسوب این ذرات در امتداد اینترفیس پیوند می‌شود. بنابراین رسوب نقره به وضوح مناطق پر شده از آب و تخریب شده را در امتداد سطح مشترک یا اینترفیس منعکس می کند. در گروه کنترل، ذرات نقره در امتداد سطح مشترک رزین-عاج پخش شده و پس از پیری به داخل لوله‌های عاجی نفوذ کردند(رسوب نشت نانو از ۵۷/۳۶ درصد به ۴۱/۵۰ درصد افزایش یافت). در مقابل، هیچ تغییر آشکاری برای گروه‌های تحت درمان با چسب حاوی DMA (رسوب نشت نانو حدود ۲۰ درصد) قابل تشخیص نبود. بنابراین محققان نتیجه گیری کردند که DMA می تواند پیوند رزین-عاج و دوام آن را تقویت کند و اعتقاد بر این است که طول عمر پرکردگی دندان را افزایش می دهد.

دکتر Tsoi گفت: این تحقیق نشان داد که DMA در تقویت پیوند رزین و عاج موثر است و دوام آن را بهبود می بخشد. سمیت سلولی آن نیز مشابه مونومرهای رزین در چسب های سنتی دندانپزشکی است. اعتقاد بر این است که این ترکیب می تواند در آینده بصورت تجاری عرضه شود.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20220122/Novel-compound-found-in-mussels-helps-increase-the-durability-of-dental-fillings.aspx


[۱]N- (3,4-dihydroxyphenethy) methacrylamide