Home / خبرها / سلامت ضعیف دهان و دندان ممکن است خطر ابتلا به COVID-19 شدید را برای بیماران قلبی افزایش دهد

سلامت ضعیف دهان و دندان ممکن است خطر ابتلا به COVID-19 شدید را برای بیماران قلبی افزایش دهد

۱۹ ژانویه ۲۰۲۲- مطالعات قبلی بهداشت ضعیف دهان را با التهاب بیش از حد و بیماری های قلبی عروقی مرتبط دانسته اند. به طور مشابه، شدت COVID-19 با پاسخ های بیش التهابی ارتباط دارد. بنابراین، محققان دانشگاه قاهره در مصر، ارتباط بین سلامت ضعیف دهان و دندان وCOVID-19  شدیدتر در بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی را بررسی کرده و دریافتند که وضعیت سلامت دهان یک عامل خطر اضافی برای چنین بیمارانی است.

محققان با استفاده از یک پرسشنامه، وضعیت سلامت دهان، شدت علائم COVID-19، مدت زمان بهبودی و سطوح CRP (پروتئین واکنشی C) را در ۳۰۸ بیمار مصری کووید مثبت و ۸۶ بیمار دیگر مبتلا به بیماری قلبی عروقی ارزیابی کردند. بیماران قلبی عروقی موضوع تجزیه و تحلیل زیر گروهی بود. تأثیر سلامت دهان بر شدت COVID-19 با استفاده از نمره ی سلامت دهان و دندان و تاثیر سلامت دهان و دندان بر سطح CRP ارزیابی گردید و زمان بهبودی به عنوان نقاط پایانی ثانویه، ارزیابی شد.

به گفته محققان، همبستگی بین سلامت دهان و دندان و شدت COVID-19 یک رابطه ی معکوس معنی دار را نشان داد، همانطور که بین سلامت دهان و زمان بهبودی و سطحCRP ، همبستگی معکوس وجود داشت. محققان نوشتند: سلامت ضعیف دهان و دندان با افزایش سطح CRP و تاخیر در بهبودی به ویژه در بیماران مبتلا به بیماری قلبی مرتبط است.

دکتر احمد مصطفی باسونی، مشاور قلب و عروق در دانشگاه قاهره و یکی از نویسندگان این مطالعه، در یک بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت: بافت های دهان می توانند به عنوان مخزن SARS-CoV-2 عمل کنند و بار ویروسی حفره دهان را افزایش دهند. بنابراین، ما حفظ بهداشت دهان و دندان و بهبود اقدامات بهداشت دهان و دندان را به ویژه در هنگام ابتلا به عفونتCOVID-19 ، توصیه می کنیم. اقدامات ساده ای مانند رعایت بهداشت دهان و دندان، افزایش آگاهی در مورد اهمیت بهداشت دهان و دندان چه در رابطه با عفونت COVID-19 یا بیماری های سیستمیک، با استفاده از رسانه ها و پزشکی اجتماعی، ویزیت منظم دندانپزشکی به ویژه در بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی و استفاده از دهانشویه های ضد میکروبی، می توانند به پیشگیری یا کاهش شدت بیماری COVID-19 کمک کنند.

وی افزود: بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان باید بخشی از گرفتن شرح حال و معاینه ی معمول برای بیماران قلبی باشد. اقدامات سبک زندگی باید به همه بیماران قلبی در خصوص رعایت بهداشت دهان و دندان با مراجعه منظم به دندانپزشک، آموزش داده شود.

منبع:

https://www.dental-tribune.com/news/poor-oral-health-may-increase-risk-of-severe-covid-19-for-cardiac-patients/