Home / خبرها / دندانپزشکان اطفال ممکن است نیاز به آموزش برای بهبود تفاسیر خود از تصاویر رادیوگرافی داشته باشند

دندانپزشکان اطفال ممکن است نیاز به آموزش برای بهبود تفاسیر خود از تصاویر رادیوگرافی داشته باشند

۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ – بر اساس یک مطالعه ی اکتشافی کوچک که در ۲۰ ژوئن در ژورنال BMC Oral Health  منتشر شد، برخی از دندانپزشکان اطفال هنگام تلاش برای شناسایی و تشخیص آسیب‌ها و مشکلات دندانی تروماتیک در تصاویر رادیوگرافی بیماران، عملکرد چندان خوبی نداشتند.

نویسندگان نوشتند که به نظر می رسد عملکرد دندانپزشکان به سطح تجربه آنها در این نوع از موارد یا نوع تصاویر( دو بعدی یا سه بعدی)، بستگی ندارد.

نویسندگان به رهبری دکتر Gertrude Van Gorp، از دپارتمان خدمات بهداشت دهان و دندان و دپارتمان دندانپزشکی واحد اطفال و مراقبت های ویژه دندانپزشکی، در بیمارستان دانشگاه لوون در بلژیک، نوشتند: عملکرد ضعیف کلی در تفسیر تصاویر، اهمیت آموزش و تعلیم بیشتر در زمینه ی رادیولوژی و تروماتولوژی دندان را برجسته می کند.

صدمات تروماتیک دندانی، اغلب در کودکان اتفاق می‌افتد و تقریباً ۱۸ درصد از کودکان ۱۲ ساله را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تصویربرداری بخشی ضروری از ارزیابی تشخیصی بیمار با آسیب تروماتیک دندان است و تصویربرداری اشعه ایکس داخل دهانی، اولین انتخاب برای این نوع از آسیب ها است.

در آسیب های شدیدتر با درگیری استخوانی، توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی (CBCT) اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهد که به مشخص نمودن پیچیدگی ساختارهای آسیب دیده کمک می کند. اگرچه CBCT می‌تواند تشخیص دقیق‌تری را ارائه دهد که منجر به یک برنامه درمانی بهتر و افزایش اثربخشی درمان می‌شود، تفسیر این اسکن‌ها دشوارتر از تصاویر معمولی اشعه ایکس است.

برای ارزیابی عملکرد دندانپزشکان اطفال و اعتماد به نفس خودارزیابی شده، هنگام استفاده از تصاویر برای تشخیص آسیب های دندانی تروماتیک با تصاویر، ۹ دندانپزشک متخصص اطفال از برگه های امتیازدهی ساختارمند برای ارزیابی تصادفی تصاویر ۲ بعدی و ۳ بعدی دندان های دائمی قدامی یک فرد جوان که ترومای دندانی را تجربه کرده بود، استفاده کردند.

محققان سطح تجربه ی آنها را در مورد آسیب های تروماتیک دندان در تصویربرداری، شناسایی، و تفسیر ضایعات و اعتماد به نفس خودارزیابی شده ی آنها را بررسی کردند. نتایج با داده‌های معیار حاصل از اجماع نظرات یک متخصص رادیولوژیست دندان فک و صورت با تجربه و یک اندودنتیست کودکان، مقایسه شد.

به طور کلی، نتیجه ی ارزیابی عملکرد دندانپزشکان اطفال متوسط ​​تا ضعیف با درصد حساسیت بین ۳۴٫۸٪ و ۵۶٫۴٪ ، گزارش شد. نویسندگان اظهار داشتند که تنها حدود نیمی از یافته‌های رادیوگرافی ثبت‌شده توسط معیار، تشخیص داده شدند و حتی تعداد کمتری به درستی شناسایی شدند، که نشان می‌دهد ارزیابی‌های این ۹ دندانپزشک متخصص اطفال “ناقص و غیربهینه” بوده است.

علاوه بر این، نویسندگان نوشتند: هیچ تفاوت آماری معنی داری بین دندانپزشکان با تجربه کم و زیاد در زمینه ی آسیب تروماتیک دندانی، برای هر یک از پیامدها یا روش های تصویربرداری وجود نداشت. با این حال، این مطالعه دارای چندین محدودیت بود، از جمله تعداد کم دندانپزشکانی که در آن شرکت داشتند.

نویسندگان هشدار دادند که این مطالعه باید اکتشافی در نظر گرفته شود، زیرا نمی تواند نتایج قطعی به همراه داشته باشد. آنها نوشتند: با این حال، نتایج ما نشان می دهد که تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

دکتر Van Gorp و همکارانش نوشتند: برای ارزیابی تاثیر این یافته ی تحقیقاتی، نیاز به کاوش بیشتری داریم، اما واضح است که دندانپزشکان اطفال می توانند از آموزش های بیشتری در ارزیابی و تفسیر تصاویر رادیوگرافی، دو بعدی و سه بعدی بهره مند شوند.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=img&pag=dis&ItemID=331742