Home / خبرها / موسیقی و رایحه درمانی می تواند به مدیریت اضطراب دندانپزشکی در کودکان کمک کند

موسیقی و رایحه درمانی می تواند به مدیریت اضطراب دندانپزشکی در کودکان کمک کند

اول ژوئیه ۲۰۲۲ – بر اساس مطالعه ای که در مجله علوم دندانپزشکی منتشر شد، موسیقی درمانی به همراه رایحه درمانی می تواند به طور موثر ترس از مراقبتهای دندانپزشکی و اضطراب مرتبط با آن را در کودکان مدرسه ای، مدیریت کند.

اضطراب و ترس از دندانپزشکی در دوران کودکی با شیوع بالای پوسیدگی دندان، درد دندان و کشیدن دندان همراه است. درد دندان کیفیت زندگی بیماران را کاهش می دهد و در صورت عدم درمان، عوارض جدی تری را بهمراه دارد. این خود باعث یک چرخه ی معیوب شده و باعث می شود کودکان اضطراب و ترس بیشتری از مراجعه به دندانپزشک داشته باشند.

یکی از رویکردهای مقابله با اضطراب و ترس دندانپزشکی بدون مداخله دارویی، منحرف کردن حواس بیماران و دستکاری محیط از طریق موسیقی درمانی و رایحه درمانی است. هر دو روش در روش های پزشکی و درمانی برای کمک به کاهش اثرات روانی و فیزیولوژیکی اضطراب، از جمله تغییرات در ضربان قلب، تنفس و سایر فعالیت های سیستم عصبی مرکزی استفاده می شوند.

نویسندگان این مطالعه نوشتند: موسیقی درمانی و رایحه درمانی در حین انجام درمانهای دندان‌پزشکی در کودکانی که ممکن است دارای اضطراب و ترس باشند، روش‌هایی عملی، مؤثر، مقرون‌به‌صرفه و مناسب هستند.

مطالعات محدودی در مورد این دو رویکرد غیر دارویی در دندانپزشکی کودکان وجود دارد. هدف پژوهشگران بررسی اثربخشی موسیقی درمانی همراه با رایحه درمانی بر اضطراب و ترس از خدمات دندانپزشکی در میان کودکان در سن مدرسه بود.

در مجموع ۱۲۸ کودک در سن مدرسه در این مطالعه شرکت کردند. بیماران به گروه‌هایی تقسیم شدند که به محققان اجازه می‌داد اثربخشی موسیقی‌درمانی، رایحه‌درمانی و ترکیبی از دو روش درمانی را تجزیه و تحلیل کنند.

در بیمارانی که در حین پروسیجر دندانپزشکی به موسیقی گوش می دادند، اضطراب و ترس دندانی، و همچنین فشار خون سیستولیک کاهش یافت و مقادیر اشباع اکسیژن خون آنها افزایش یافت. به طور مشابه، برای بیمارانی که فقط از رایحه درمانی استفاده گردید، اضطراب و ترس دندانی و فشار خون سیستولیک کاهش یافت و مقادیر اشباع اکسیژن خون آنها افزایش یافت. محققان دریافتند که کودکان مزایای بیشتری را در هنگام استفاده از ترکیبی از موسیقی درمانی و رایحه درمانی دریافت می کنند. در این بیماران مانند سایر گروه ها، اضطراب و ترس دندانی، و فشار خون سیستولیک کاهش و اشباع اکسیژن افزایش یافت، علاوه براین ضربان قلب و فشار خون دیاستولیک آنها نیز کاهش یافت.

اجازه دادن به بیماران برای انتخاب موسیقی بر اساس ترجیحات خود به کاهش اضطراب و ترس آنها کمک می کند، در حالی که از رایحه درمانی می توان برای به حداقل رساندن اثر بوی قوی مواد دندانپزشکی و محیط دندانپزشکی استفاده کرد. غالبا مواد فعال موجود در اسانس اسطوخودوس به عنوان آرام بخش عمل کرده و مغز را آرام می کند.

نویسندگان بر اساس این یافته ها، نتیجه گیری کردند که استفاده از یک برنامه موسیقی درمانی در ترکیب با رایحه درمانی، اضطراب و ترس از خدمات دندانپزشکی را در کودکان مدرسه‌ای نسبت به استفاده از هر یک از این درمان‌ها به تنهایی، کاهش می‌دهد. این مطالعه اهمیت بالینی یک رویکرد یکپارچه برای کاهش اضطراب و ترس دندانپزشکی در کودکان مدرسه‌ای را نشان داد.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=apm&pag=dis&ItemID=331763