Home / خبرها / چرا دانشجویان دندانپزشکی امروزه از رابردم استفاده نمی کنند؟

چرا دانشجویان دندانپزشکی امروزه از رابردم استفاده نمی کنند؟

۱۸ ژوئیه ۲۰۲۲ – رابر دم (سدهای لاستیکی یا سدهای دندانی) پیش نیاز درمانهای اندودنتیکس و دندانپزشکی جراحی هستند. قرار دادن سد لاستیکی مهمترین گام حساس به تکنیک در طول درمان کانال ریشه است. در حالی که این مرحله حیاتی برای اطمینان از طول عمر درمان اجباری است، اغلب برای دانشجویان دندانپزشکی دردسر ایجاد می کند. در بیشتر موارد، دانشجویان از قرار دادن سدهای لاستیکی در طول درمان ریشه اجتناب می‌کنند.

در حالی که دندانپزشکان اغلب استفاده از سدهای لاستیکی را تشویق می کنند، عدم انجام این کار، گامی قابل توجه در دور شدن از مراقبت استاندارد است. سدهای لاستیکی دارای مزایای مختلفی هستند، از جمله حفظ یک میدان آسپتیک و جلوگیری از آسپیراسیون/بلع ابزار، مواد و مواد شوینده سمی. رابر دم ها همچنین در عین محافظت از بافت های نرم و دندان های مجاور، ناحیه ای تمیز را برای دندانپزشک فراهم می کنند.

در حالی که این مزایا همیشه به نفع استفاده از سدهای لاستیکی بوده است، دانشجویان اغلب از این الزام پیروی نمی کنند. عادت به استفاده از سد لاستیکی را در حالی می توان ایجاد نمود که یک درک بنیادی و پایه محکم با تأکید بر جنبه های اساسی مراقبت از دندان ایجاد کنیم. در حالی که بسیاری از موسسات دندانپزشکی این کار را انجام می دهند، دانشجویان هنوز اهمیت سدهای لاستیکی را درک نمی کنند و نگرش آنها نسبت به استفاده از آنها اغلب منجر به مشکلات ذاتی می شود.

چرا دانشجویان از استفاده از سدهای دندانی اجتناب می کنند؟

در اینجا برخی از دلایل اجتناب دانشجویان از استفاده از سدهای لاستیکی آورده شده است.

  1. دانشجویان استفاده از  آنها را وقت گیر می دانند

یکی از رایج‌ترین دلایلی که دانشجویان از قرار دادن سدهای لاستیکی خودداری می‌کنند این است که درست قرار دادن آن را وقت‌گیر می‌دانند. قرار دادن صحیح سد لاستیکی تکنیک حساسی است که نیاز به دقت و تخصص دارد. تسلط بر هنر قرار دادن سد لاستیکی زمان بر است، اما نتایج قابل توجه است. کمبود زمان بین جلسات ویزیت بیماران یکی دیگر از دلایل اجتناب دانشجویان از قرار دادن سد لاستیکی است. دانشجویان نه تنها آن را وقت‌گیر می‌دانند، بلکه آن را به عنوان یک مانع در محل کار می‌بینند.

  • عدم داشتن دانش و تخصص کافی

قرار دادن سدهای لاستیکی نیاز به تمرین دارد و اغلب دانشجویان از الزامات پیروی نمی کنند. فقدان دانش و تجربه، یادگیری نحوه ی نصب سد لاستیکی را برای دانشجویان دشوار می کند و این مشکل را بیشتر می کند. طبق تحقیقات، دانشجویان استفاده از سد لاستیکی را دشوار می‌دانستند زیرا از اجزای بسیار زیادی تشکیل شده است.

  • مانعی برای درمان

یک سد لاستیکی کل حفره دهان را به جز دندانی که تحت درمان است، می پوشاند. اسکلت فلزی سد لاستیکی اغلب برای درمان های دندانپزشکی مانع ایجاد می کند و دسترسی دانشجویان به کانال های ریشه را دشوار می کند. از این رو، این روش وقت گیر و گیج کننده می شود.

بسیاری از محققان به این نتیجه رسیده‌اند که دلیل عدم استفاده از سدهای لاستیکی، نیاز به کار بیشتر در دپارتمان مربوطه است تا به دانشجویان در درک درست نیاز و تقاضا برای این ابزار مهم دندان‌پزشکی کمک شود.

منبع:

https://www.dentalnewspk.com/18-Jul-2022/why-dental-students-today-don-t-use-dental-dams