Home / خبرها / واقعیت مجازی می تواند درد را برای بیماران اطفال کاهش دهد

واقعیت مجازی می تواند درد را برای بیماران اطفال کاهش دهد

۱۲ اوت ۲۰۲۲ – اگر می خواهید درد کودکان را در طی درمانهای دندانپزشکی دردناک یا ناراحت کننده کاهش دهید، بهتر است حواس آنها را پرت کنید. بر اساس مطالعه ای که در ۶ اوت در مجله بین المللی دندانپزشکی منتشر شد، در یک مطالعه بر روی اطفال، استفاده از واقعیت مجازی (VR) به عنوان یک عامل حواس پرتی، باعث کاهش درد در هنگام قرار دادن رابردم(سد لاستیکی) شد.

نویسندگان این مطالعه به سرپرستی دکتر لیور زیدمن نوشتند: یک حواس‌پرتی ایده‌آل شامل پرت کردن تعدادی از حواس بطور همزمان است تا با ایجاد واکنش‌های عاطفی به ما اطمینان دهد که بیمار بر روی عناصر پرت کننده ی حواس‌ متمرکز شده است.

واقعیت مجازی یاVR ، یک تجربه تعاملی تولید شده توسط کامپیوتر است که از یک نمایشگر نصب شده روی سر استفاده می کند و تجربه ای فراگیر با جلوه های بصری و صوتی ایجاد می کند. از آنجایی که VR ، کاربر را در یک محیط مجازی قرار می دهد، شامل بسیاری از روش های پرطرفدار پرت کننده ی حواس، از جمله موسیقی، داستان گویی، و احساسات سمعی و بصری است.

مطالعات قبلی نشان داده‌اند که حواس‌پرتی با استفاده از VR در کاهش درد کودکانی که تحت درمان‌های پزشکی قرار می‌گیرند، موثر است. محققان می خواستند بدانند که آیا محتوای نمایش داده شده از طریق عینک واقعیت مجازی می تواند درک درد را در طول تجویز بی حسی موضعی و قرار دادن سد لاستیکی در درمان معمول دندانپزشکی کودکان کاهش دهد؟

در این مطالعه، ۲۹ بیمار ۴ تا ۱۲ ساله شرکت کردند که در دو ویزیت بی حسی موضعی را با استفاده از تکنیک بلوک عصب آلوئولار تحتانی و قرار دادن سد لاستیکی دریافت کردند. با مقایسه ی سطح درد بیماران در طول دو ویزیت با و بدون عینک VR، تأثیر میزان تحمل درد هر فرد، نفی شد.

شرکت کنندگان به طور تصادفی برای درمان اول یا دوم با عینک واقعیت مجازی و بدون عینک اختصاص داده شدند. سطوح درد با استفاده از مقیاس درجه‌بندی درد بر اساس حالات چهره‌های Wong-Baker  و مقیاس درد رفتاری اصلاح‌شده، ارزیابی شد.

تفاوت معنی داری در درد بین ویزیت با و بدون عینک VR مشاهده نشد. با این حال، در هنگام قرار دادن سد لاستیکی، درد به میزان قابل توجهی توسط بیماران در هنگام استفاده از عینک واقعیت مجازی کمتر گزارش شد.

محققان گمان می کنند که این ممکن است به دلیل انتظارات بیماران مبنی بر تجربه ی درد در هنگام بی حسی موضعی، باشد. از آنجایی که کودکان انتظار دارند درد را در زمان تزریق تجربه کنند، محققان پیش بینی کردند که بیماران میزان درد خود را بالا ارزیابی کرده اند.

با این حال، محققان حدس می زنند که بیماران انتظارات مشابهی در مورد قرار دادن یک سد لاستیکی ندارند. بنابراین، تغییرات در سطوح درد گزارش شده در هنگام قرار دادن رابردم، کاهش درک درد را با VR ، در مقایسه با بدون آن نشان داد.

دکتر زیدمن و همکارانش نتیجه گیری کردند که استفاده از عینک واقعیت مجازی درد درک شده در هنگام قرار دادن سد لاستیکی در بین کودکان را کاهش می دهد، اما در طول تجویز بی‌حسی موضعی، فواید محدودی دارد.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=apm&pag=dis&ItemID=331966