Breaking News
Home / خبرها / دیابت و بیماری های دهان بر یکدیگر تأثیر می گذارند و مانع درمان می شوند

دیابت و بیماری های دهان بر یکدیگر تأثیر می گذارند و مانع درمان می شوند

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲- تحقیقات نشان می‌دهد که بیماری‌های مزمن شایع و مشکلات مرتبط با سلامت دهان و دندان، تأثیر متقابل مضر و طولانی‌مدتی بر یکدیگر دارند. برای دستیابی به بهترین نتایج درمانی، سلامت عمومی و سلامت دهان و دندان بیماران، باید به عنوان یک کل در نظر گرفته شود.

در مطالعه ای که در دانشگاه هلسینکی انجام شد، ارزش پیش بینی سلامت دهان برای شروع بیماری های مزمن مختلف از طریق یک پیگیری ۱۰ ساله مورد بررسی قرار گرفت. یک یافته ی کلیدی این بود که پریودنتیت (بیماری بافت همبند دندان) ارتباط خاصی با دیابت دارد.

پیا هیکیلا، مدرس دانشگاه، گفت: ما بر اساس مطالعات قبلی می‌دانستیم که پریودنتیت با بسیاری از بیماری‌های مزمن ارتباط دارد. به لطف مجموعه داده‌های بسیار طولانی‌مدت، ما توانستیم علل و اثرات دو طرفه ی بین این عوامل را تجزیه و تحلیل کنیم.

او افزود: مجموعه داده‌هایی که ما در این تحقیق تجزیه و تحلیل نمودیم، بسیار گسترده بود و حدود ۷۰۰۰۰ شرکت کننده را در بر می‌گرفت که قابلیت اطمینان و وزن مطالعه را افزایش داد.

نتایج این مطالعه نشان داد که پریودنتیت، یک بیماری شایع با اهمیت بهداشت عمومی در فنلاند، و پریودنتیت آپیکال(التهاب نوک ریشه دندان) با بیماری‌های متابولیک رایج مانند سندرم متابولیک، دیابت نوع ۱ و دیابت نوع ۲ و دیابت بارداری که نیاز به درمان دارند، مرتبط است.

هیچ ارتباط مشابهی با سایر بیماری های مزمن رایج، مانند بیماری های بافت همبند، آرتریت روماتوئید، بیماری های التهابی روده یا بیماری های روانی جدی، در این مطالعه مشاهده نشد.

نتایج این تحقیق در مجله علمی Frontiers in Oral Health منتشر شده است.

بر اساس این یافته‌ها، بین دیابت و سایر بیماری‌های متابولیک و پریودنتیت اثری دو طرفه وجود دارد. دیابت پیشرفت پریودنتیت را تسریع می کند و تشخیص و درمان آن را پیچیده می کند، به خصوص اگر دیابت تشخیص داده نشده باشد، یا به خوبی کنترل نشده باشد.

به همین ترتیب، پریودنتیت در مراحل اولیه یا نهفته، دیابت را مزمن می کند و همچنین مانع از تشخیص، کنترل و درمان نگهدارنده ی آن می شود.

اثر متقابل این بیماری ها همچنین منجر به افزایش هزینه ها می شود که هم از نظر سلامت عمومی و هم از نظر اقتصادی قابل توجه است.

پروفسور تیمو سورسا، خاطرنشان کرد که بر اساس یافته های ما، درمان موفقیت آمیز پریودنتیت تاثیر مثبتی بر نتایج درمان دیابت دارد و هزینه های مراقبت را کاهش می دهد. به طور مشابه، درمان موفقیت آمیز دیابت ضمن کاهش هزینه های پزشکی، پیشرفت پریودنتیت را آهسته تر می کند.

محققان تخمین می زنند که احتمالاً در آینده اثرات دو طرفه ی بیشتری بین بیماری ها شناسایی می شود.

پرفسور سورسا گفت: سلامت عمومی و سلامت دهان و دندان بیماران باید به عنوان یک کل در مراقبت های بهداشتی مورد توجه قرار گیرند، زیرا تحقیقات ما نشان می دهد که حتی بیماری های نهفته نیز اثرات مضر و طولانی مدتی بر یکدیگر دارند.

وی در پایان افزود: ما امیدواریم که آموزش متخصصان در این زمینه و سیستم خدمات بهداشتی درمانی در راستای اصلاح خدمات بهداشتی و اجتماعی در فنلاند، همکاری مورد نیاز برای این امر را ممکن می‌سازد. این همکاری به نفع بیماران و مالیات دهندگان است.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2022-09-diabetes-oral-diseases-affect-hinder.html