Breaking News
Home / خبرها / آرامبخشی که ممکن است برای جراحی سرپایی دهان از میدازولام بهتر باشد

آرامبخشی که ممکن است برای جراحی سرپایی دهان از میدازولام بهتر باشد

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ – بر اساس مطالعه‌ای که در ۱۵ سپتامبر در ژورنال Oral and Maxillofacial Surgery منتشر شد، رمیمازولام در آرام‌سازی بیمارانی که تحت عمل جراحی سرپایی دهان قرار می‌گیرند، نسبت به میدازولام، میزان موفقیت بیشتری داشت.

نویسندگان نوشتند: علیرغم نیمه عمر بسیار کوتاه رمیمازولام، به دوزهای اضافی کمتری نیاز بود. بر اساس اطلاعات ما، مطالعه ی کوچک ما اولین مطالعه ای است که اثرات آرام بخشی رمیمازولام را در جراحی سرپایی دهان در مقایسه با میدازولام ارزیابی کرده است.

نویسندگان به سرپرستی دکتر Xudong Yang، از دانشگاه پکن، نوشتند: این می تواند یک گزینه ی آرام بخش جدید برای بیماران سرپایی باشد که تحت عمل جراحی دهان و دندان قرار می گیرند.

آرامبخش داخل وریدی حداقل و متوسط ​​به طور گسترده در بیماران برای کمک به آنها برای غلبه بر اضطراب دندانپزشکی استفاده می شود. میدازولام معمولاً برای آرام‌بخشی در روش‌های سرپایی استفاده می‌شود. اما این دارو بدون معایب نیست، از جمله افزایش تجمع و افسردگی تنفسی.

از سوی دیگر، رمیمازولام، یک بنزودیازپین کوتاه اثر، به سرعت پس از تجویز، با نیمه عمر متوسط ​​بین ۰٫۵ تا دو دقیقه، در بدن پخش می شود. نیمه عمر نهایی آن در پلاسما ۳۷ تا ۵۳ دقیقه است. کلیرانس رمیمازولام به وزن بدن مرتبط نیست و آزمایشات قبلی تفاوت آماری معنی داری را در ضربان قلب، سطح اشباع اکسیژن یا تعداد تنفس نشان نداده اند.

برای تعیین اینکه آیا رمیمازولام می‌تواند اثرات آرام‌بخشی مشابه میدازولام را حاصل کند، یک مطالعه ی آینده‌نگر، تصادفی، کنترل‌شده و تک مرکزی بر روی ۴۰ بیمار تحت عمل جراحی سرپایی دهان، از جمله کشیدن دندان، انجام شد. بیماران به طور تصادفی و به طور مساوی به دو گروه رمیمازولام و میدازولام تقسیم شدند. پیامد اولیه ی این مطالعه، میزان موفقیت آرام‌بخش مورد استفاده بود که به عنوان تکمیل پروسیجر بدون استفاده از آرام‌بخش‌ نجات[۱] تعریف شد.

به طور کلی، میزان موفقیت آرامبخش ۸۲٫۵٪ بود. نویسندگان نوشتند: هنگام مقایسه این دو آرام‌بخش، نرخ موفقیت آرام‌بخشی در گروه رمیمازولام ۹۵ درصد بود، در حالی که نرخ موفقیت آرام‌بخشی گروه میدازولام ۷۰ درصد گزارش شد.

همچنین، تفاوت آماری معنی‌داری در تعداد متوسط ​​دوزهای اضافی تجویز شده در طی پنج دقیقه بین بیماران میدازولام و بیماران رمیمازولام وجود داشت (۰٫۸۲  در مقابل ۰٫۵۱، p = 0.006).

این مطالعه دارای محدودیت هایی از جمله حجم کوچک نمونه ی آن بود. نویسندگان خاطرنشان کردند که نتایج باید در حوزه وسیع تری تأیید شوند.

دکتر یانگ و همکارانش نوشتند: با این وجود، استفاده از رمیمازولام برای آرام‌بخشی بیمارانی که تحت عمل جراحی سرپایی دهان قرار می‌گیرند، مؤثر است.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=apm&pag=dis&ItemID=332174


[۱] آرام بخش نجات به عنوان تجویز هر دوز اضافی از داروهای آنتی سایکوتیک، بنزودیازپین ها یا کتامین تعریف شد. از این نتیجه استفاده شد زیرا نشان‌دهنده آرام‌بخشی ناکافی به‌دست‌آمده توسط آرام‌بخش اولیه است.