Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / وبینار درمان ایمپلنت در بیماران پریودنتال

وبینار درمان ایمپلنت در بیماران پریودنتال

در این وبینار در مورد معضلات برنامه ریزی و درمان جایگزینی دندان با ایمپلنت، در افرادی که دندانهای خود را به دلیل پریودنتیت از دست داده اند، صحبت خواهد شد. درمان با ایمپلنت در بیماران پریودنتال، نیازمند یک رویکرد چند رشته ای دقیق و پذیرش درمان توسط دندانپزشک و بیمار، به دلیل ماهیت پرخطر این درمان است. از دست دادن دندان به دلیل بیماری پریودنتال، اغلب با از دست دادن استخوان قابل توجهی در ابعاد عمودی و افقی همراه است و بنابراین چالش هایی در مورد حجم استخوان موجود، موقعیت ایمپلنت ها و روکش های بالینی بلند، وجود دارد.

این وبینار موارد زیر را پوشش می دهد:

  • بحث در مورد چالش ها و محدودیت های درمان ایمپلنت در بیماران پریودنتال
  • ترسیم یک رویکرد چند رشته ای برای دستیابی به نتیجه ای عملکردی و زیبا در طول زمان
  • در نظر گرفتن تکنیک های مختلف جراحی برای تقویت بافت های سخت و نرم همراه با درمان ایمپلنت
  • بحث در مورد پیش آگهی دندان ها و ایمپلنت های پریودنتال پایدار در بیماران پریودنتال در دراز مدت.

این وبینار پنجشنبه ۲۴ نوامبر( ۳ آذر) ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران، توسط دکتر لارنس آدریانس ارائه خواهد شد، برای ثبت نام و شرکت در این وبینار به آدرس منبع مراجعه کنید.

منبع:

https://campuslive.straumann.com/en/webinar/implant-treatment-in-periodontal-patients-w-77912/