Breaking News
Home / خبرها / ناملایمات مرتبط با تهدید در اوایل زندگی با افزایش خطر بی دندانی مرتبط است

ناملایمات مرتبط با تهدید در اوایل زندگی با افزایش خطر بی دندانی مرتبط است

۲۹ نوامبر ۲۰۲۲- تصور می شود استرس روانی-اجتماعی مزمن تجربه شده در دوران کودکی با سلامت طولانی مدت و خطر بیماری مرتبط باشد. به طور خاص، ناملایمات اولیه زندگی -(ELA) تجربیاتی که نشان دهنده انحراف از محیط مورد انتظار است و نیاز به سازگاری دارد، از جمله سوء استفاده در دوران کودکی، تجاوز جنسی، غفلت و فقر مزمن – خطراتی را برای بیماری های مزمن مادام العمر ایجاد می کند.

یک مطالعه اخیراً منتشر شده در BMC Oral Health نشان داد که ناملایمات ناشی از تهدیداتی که در اوایل زندگی تجربه شده اند، با افزایش خطر بی دندانی مرتبط هستند.

شواهد در حال ظهور رابطه بین ناملایمات اولیه زندگی با مشکلات سلامت دهان را نشان می دهند. با این حال، بیشتر بر روی انواع منفردی از ناملایمات تمرکز می کنند. ارتباط ELA تجمعی با بی دندانی- که نشانگر نهایی بار بیماری برای سلامت دهان است- هنوز نامشخص مانده است.

در این مطالعه، داده های ۱۷۶۱۰ شرکت کننده ی سالمند در مطالعه طولی سلامت و بازنشستگی چین (CHARLS)  مورد بررسی قرار گرفت. در سال ۲۰۱۴، پرسشنامه ای برای بررسی تاریخچه زندگی این افراد به منظور ارزیابی تجربه تهدید و محرومیت در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. سپس اطلاعات مربوط به بی دندانی آنها از طریق خود گزارشی در دوره ی پیگیری در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ مورد ارزیابی قرار گرفت. با کنترل سن، تحصیلات، محل سکونت بر اساس سیستم ثبت نام خانوار، وضعیت تاهل و سابقه بیماری، از طریق تحلیل رگرسیون لجستیک، روابط بین ابعاد متمایز ELA و خطر بی دندانی ارزیابی گردید.

نتایج این تحقیق نشان داد:

  • نزدیک به نیمی (۴۹٫۸٪) از  افراد مسن گزارش کردند که به دلیل ELA مرتبط با تهدید، سختی هایی را در دوران اولیه ی زندگی تجربه کرده اند و ۷۷٫۹٪ گزارش کرده اند که ELA مرتبط با محرومیت را تجربه کرده اند.
  • ELA مرتبط با تهدید با بی دندانی در شرکت کنندگان مرد و زن همراه بود.
  • دو شکل از قرار گرفتن در معرض ELA مرتبط با تهدید، با خطر بی‌دندانی به میزان ۱٫۶۵ و ۱٫۷۳ برابر در شرکت‌کنندگان مرد و زن نسبت به کسانی که چنین تجربیاتی را نداشتند، همراه بود.
  • خطر بی دندانی در مردان و زنان، به ترتیب ۳٫۱۵  و ۳٫۳۷ برابر بیشتر بود، هنگامی که در معرض سه مورد یا موارد بیشتری از ELA مرتبط با تهدید، قرار گرفته بودند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که ناملایماتی که بر اثر تهدید در اوایل زندگی تجربه می‌شوند با افزایش خطر بی‌دندانی مرتبط هستند. مسیرهای بیولوژیکی بین ابعاد مختلف ناملایمات در اوایل زندگی و از دست دادن دندان، باید توسط تحقیقات آینده روشن شود.

منبع:

https://medicaldialogues.in/dentistry/news/early-life-adversity-marked-by-threat-linked-to-increased-risk-of-edentulism-103103