Breaking News

چگونه علم عادات می تواند طبابت و زندگی شما را بهبود بخشد

درک علم عادات، چگونگی تغییر یا ادغام عادات جدید، و درک اینکه چرا تغییر می تواند اینقدر دشوار باشد، می تواند پایه و اساس یک طبابت قوی تر را ایجاد کند.

هر کاری که در زندگی انجام می دهیم به خاطر عادت های ماست. این شامل تمام جنبه های زندگی شخصی و حرفه ای ما از جمله فرآیندها و پروسیجرهای ما در مطب دندانپزشکی می شود. با استفاده از سیستم STA به عنوان یک مثال بالینی، برای ادغام عادات جدید در سیستم های موجود، برای این وبینار سرگرم کننده و جذاب در مورد تغییر عادت در کار خود، به دکتر مندلسون بپیوندید.

 در این وبینار یاد خواهید گرفت:

  • ارتباط دندانپزشکی با حلقه عادت چیست؟
  • مفهوم Habit Stacking چیست؟
  • چگونه سیستم های مطب خود را به عادت ها متصل کنیم؟
  • چگونه می توانید علم عادات را در هر فرآیندی در عمل به کار ببرید؟
  • ارزشی که تزریق بدون درد برای کار شما به ارمغان می آورد، به منحنی یادگیری این فناوری جدید می ارزد.

این وبینار، دوشنبه 5 دسامبر، ساعت 13:00 به وقت نیویورک، توسط دکتر مارتین مندلسون ارائه خواهد شد. برای ثبت نام و شرکت در این وبینار به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://www.milestonescientificacademy.com/en/webinar/how-the-science-of-habits-can-improve-your-practice-and-your-life-w-78867/