Breaking News

باکتری های رایج دهان با میکروبلیدهای مغزی و خطر سکته مغزی مرتبط هستند

31 ژانویه 2023 – تعداد بیشتری میکروبلید عمیق و میکروبلید در لوبهای مغزی در بیمارانی که سکته مغزی را تجربه کرده و دارای سویه ی استرپتوکوک موتانس Cnm[1] مثبت در دهان خود هستند، مشاهده شد. این مطالعه در 27 ژانویه در مجله اروپایی نورولوژی منتشر گردید.

محققانی از ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده، نوشتند: سویه ی استرپتوکوک موتانس Cnm مثبت، التهاب عروق مغزی را تحریک می‌کند، سد خونی مغزی را مختل می‌کند و باعث خونریزی مغزی می‌شود. کاهش این باکتری در حفره دهان ممکن است به عنوان یک درمان جدید برای بیماران سکته مغزی عمل کند.

نویسندگان به سرپرستی دکتر Satoshi Saito ، استاد مرکز ملی مغز و قلب و عروق در سوئیتا، ژاپن نوشتند: سویه ی استرپتوکوک موتانس Cnm مثبت، به طور قابل توجهی با حضور بیش از 10 میکروبیلید مغزی(CMB)، مرتبط بود، که یک پیش بینی کننده برای ICH در آینده (خونریزی داخل جمجمه ای)، سکته مغزی ایسکمیک و مرگ و میر است.

تقریباً 90٪ از جمعیت عمومی دارای S. mutans در حفره دهان خود هستند. این عامل بیماری زا که در پلاک دندانی زندگی می کند، بیشتر به دلیل ایجاد پوسیدگی دندان شناخته شده است. سویه های استرپتوکوک موتانسCnm  مثبت، در دهان 10 تا 20 درصد افراد سالم شناسایی شده است. باکتری های دندانی، از جمله استرپتوکوک موتانس Cnm مثبت، باعث اندوکاردیت عفونی می شوند. بر اساس این مطالعه، میکروبلیدها در مغز قبل از خونریزی داخل مغزی در اندوکاردیت عفونی رخ می دهند.

پیش از این، نویسندگان مقالاتی را با استناد به ارتباط بین S. mutans که Cnm را تولید می کند و افزایش خطر میکروبلیدهای عمیق مغزی منتشر کردند. همچنین، بر اساس تحقیقات، خونریزی تشدید شده در ماده خاکستری عمیق و قشر مغز در موش‌های مستعد سکته با پرفشاری خون خودبه‌خودی(موشهای SHRSP) در هنگام تزریق داخل وریدی استرپتوکوک موتانسCnm  مثبت، رخ داد. با این حال، چگونگی کمک استرپتوکوک موتانسCnm  مثبت، به میکروبلیدها در lobar مغزی انسان نامشخص است.

برای بررسی بیشتر ارتباط بین این پاتوژن های باکتریایی و میکروبلیدهای مغزی، نویسندگان مطالعه ی گذشته نگری را بر روی 428 بیمار سکته مغزی که تحت معاینه باکتریایی دهان قرار گرفته بودند، انجام دادند. از بین بیماران، 326 بیمار (76%) دارای اس. موتانس و 102 بیمار (24%) فاقد این پاتوژن در حفره دهان خود بودند. در گروهی که اس. موتانس در آنها شناسایی شد، 72 بیمار دارای استرپتوکوک موتانسCnm  مثبت،  و 254 استرپتوکوک موتانسCnm  منفی بودند. با این حال، چهار نفر از بیماران Cnm  منفی حذف شدند، زیرا آنها تحت تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) قرار نگرفته بودند.

میکروبلیدهای مغزی یا Cerebral microbleeds در اسکن های ام آر آی(T2-weighted MRIs) تشخیص داده شد. میکروبلیدهای عمیق به عنوان نواحی کم تراکم در ماده خاکستری عمیق عقده‌های بازال یا تالاموس یا ماده سفید جسم پینه‌ای یا کپسول داخلی، خارجی یا کپسول extreme، تعریف شدند. به گفته نویسندگان این مطالعه، میکروبلیدها در نواحی lobar به عنوان مواردی در قشر خاکستری یا ماده ی سفید زیر قشری تعریف شده است.

نویسندگان نوشتند: سویه ی اس.موتانس Cnm مثبت به طور مستقل با حضور بیش از 10 میکروبلید در مغز همراه بود (نسبت شانس تعدیل شده، 2.20). پس از تنظیم نتایج برای سن، جنس، فشار خون، نوع سکته مغزی و آنژیوپاتی آمیلوئید مغزی، به ترتیب تعداد بیشتری از میکروبلیدهای مغزی عمیق (نسبت خطر تعدیل شده، 1.61) و لوبار (نسبت خطر تعدیل شده، 5.14) مشاهده شد.

با این وجود، محدودیت‌های متعددی برای این مطالعه وجود داشت، از جمله داده‌های پیامد که جمع‌آوری نشدند، زیرا مطالعه به صورت گذشته‌نگر انجام شد. آنها نوشتند که محققان در حال انجام یک مطالعه مشاهده ای چند مرکزی آینده نگر برای ارزیابی اثرات اس.موتانس Cnm مثبت هستند.

دکتر Saito و همکارانش نوشتند: ما دریافتیم که سویه ی اس.موتانس Cnm مثبت با تعداد بیشتری از CMB های لوبار و عمقی (ریز خون ریزی های مغزی) مرتبط است.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=hyg&pag=dis&ItemID=332855


[1] collagen-binding protein