Breaking News

دندان قروچه خطر از دست دادن استخوان مارجینال اطراف ایمپلنت های دندانی را در بین افراد سیگاری و سالمندان افزایش می دهد

6 فوریه 2023- مطالعه ی اخیراً منتشر شده در Clinical Implant Dentistry and Related Research  نشان می دهد که دندان قروچه خطر از دست دادن استخوان مارجینال اطراف ایمپلنت های دندانی را در بین افراد سیگاری و مسن افزایش می دهد.

مطالعه‌ای برای مقایسه از دست دادن استخوان مارجینال (MBL) در اطراف ایمپلنت‌های دندانی در گروهی از افرادی که دچار دندان قروچه بودند با یک گروه همسان که دندان قروچه نمی کردند، انجام شد.

برای این مطالعه ی گذشته نگر، بیماران از بین افراد تحت درمان با ایمپلنت دندان در یک کلینیک تخصصی در مالمو در سوئد انتخاب شدند. فقط ایمپلنت‌هایی که همچنان در دهان بیماران وجود داشتند و دارای رادیوگرافی‌های پایه در طی 12 ماه پس از کاشت ایمپلنت و با حداقل 36 ماه پیگیری رادیولوژیک بودند، در مطالعه گنجانده شدند. در این آنالیز از مدل‌های رگرسیون خطی تک متغیره و یک مدل خطی اثرات مختلط استفاده شد. در مجموع دویست و چهار بیمار (104 فرد مبتلا به براکسیزم، 100 فرد بدون براکسیزم)، با 811 ایمپلنت (416 در افراد مبتلا به براکسیزم ، 395 در افراد بدون براکسیزم) در مطالعه وارد شدند.

نتایج مدل خطی اثرات مختلط نشان داد که دندان قروچه، سیگار کشیدن، سن، ناحیه فک ها، قطر ایمپلنت و نوع پروتز، تأثیر آماری معنی داری بر خطر از دست دادن استخوان مارجینال در اطراف ایمپلنت های دندانی در طول زمان داشتند.

در افراد سیگاری که دچار براکسیزم بودند،MBL  در مقایسه با افرادی که فقط دچار براکسیزم بودند و یا فقط سیگاری بودند یا هیچکدام، بیشتر بود (p<0.001).

دندان قروچه، خطر از دست دادن استخوان مارجینال در اطراف ایمپلنت های دندانی را در طول زمان افزایش می دهد. همچنین افزایش سن، سیگار کشیدن و ترکیبی از دندان قروچه و سیگار این خطر را افزایش می دهند. عوامل دیگری که با افزایش MBL همبستگی نشان دادند، قطر ایمپلنت، ناحیه فک و نوع پروتز بودند، اما نمی‌توان نتیجه‌گیری محکمی برای این عوامل انجام داد، زیرا دسته بندی‌ این متغیرها چندان دقیق نبود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به منبع زیر مراجعه کنید:

Bredberg, C, Vu, C, Häggman-Henrikson, B, Chrcanovic, BR. Marginal bone loss around dental implants: comparison between matched groups of bruxer and non-bruxer patients: A retrospective case–control study. Clin Implant Dent Relat Res. 2022; 1- 9. doi:10.1111/cid.13161

منبع خبر:

https://medicaldialogues.in/dentistry/news/bruxism-increases-risk-of-marginal-bone-loss-around-dental-implants-among-smokers-and-elderly-106527