Home / خبرها / وبینار: ارزیابی خطر جامع برای هر مورد ایمپلنت با طبقه بندی SAC

وبینار: ارزیابی خطر جامع برای هر مورد ایمپلنت با طبقه بندی SAC

این وبینار طبقه بندی به روز شده ی SAC را به عنوان ابزار کمکی در تشخیص و برنامه ریزی درمان موارد ایمپلنت معرفی می کند. طبقه بندی به روز شده SAC، سازگاری با روش ایمپلنت معاصر را تضمین می کند. این طبقه بندی، یک چارچوب عینی و مبتنی بر شواهد برای ارزیابی پیچیدگی و خطر درمان ایمپلنت ارائه می‌ کند و به عنوان راهنمای دندانپزشکان در انتخاب بیمار و برنامه ‌ریزی درمان عمل می‌ نماید.

اهداف یادگیری:

  • ابزار SAC را تعریف کنید و هدف و استراتژی آن را شرح دهید.
  • بحث کنید که چگونه طبقه بندی SAC می تواند نقش کلیدی را به عنوان ابزاری برای کمک به شناسایی و به حداقل رساندن خطرات احتمالی درمان ایمپلنت توسط یک چک لیست بازی کند.
  • استفاده از ابزار SAC را با استفاده از یک مورد مثال نشان دهید.

این وبینار پنجشنبه، ۱۶ مارس، ساعت ۱۱:۰۰ به وقت سائوپائولو، معادل ۵ و نیم بعدالظهر به وقت تهران توسط دکتر لوئیس آندره مززومو برگزار می شود. برای ثبت نام و شرکت در این وبینار به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://academylive.iti.org/webinar/forget-about-the-guesswork-holistic-risk-assessment-of-any-implant-case-with-the-sac-classification/