Home / خبرها / شناسایی گونه های شاخص باکتریایی در دهان که با چاقی و سندرم متابولیک در بیماران بزرگسال و کودک ارتباط دارند

شناسایی گونه های شاخص باکتریایی در دهان که با چاقی و سندرم متابولیک در بیماران بزرگسال و کودک ارتباط دارند

۱۷ مارس ۲۰۲۳- مطالعه ‌ای با هدف شناسایی گونه‌های باکتریایی بیومارکر مرتبط با چاقی و سندرم متابولیک(MetS) ، در پنجاه و دومین نشست و نمایشگاه سالانه AADOCR که همزمان با چهل و هفتمین نشست سالانه CADR برگزار شد، ارائه گردید.

این مطالعه که توسط Tanveer Vasdev از دانشگاه آیووا رهبری شد، ۲۰۸ نمونه ی بزاق و زیر لثه ای را از بزرگسالان و کودکان چاق و مبتلا به سندرم متابولیک، که از نظر پریودنتال سالم یا بیمار بودند، ولی از سایر جهات همسان بودند، مورد بررسی قرار داد.

این مطالعه گونه‌ های باکتریایی شاخص بالقوه ای را در میکروبیوم دهان شناسایی کرد که با سندرم متابولیک در  بزرگسالان و کودکان مرتبط هستند. Treponema denticola ، به عنوان یک گونه ی شاخص در بزاق کودکان مبتلا به سندرم متابولیک ظاهر شد، در حالی که Prevotella scopos به عنوان یک گونه ی شاخص بالقوه برای سندرم متابولیک در محیط بزاقی گروه بزرگسالان شناسایی گردید.Acinetobacter johnsonii ، به عنوان یک گونه بالقوه شاخص برای سندرم متابولیک در محیط زیر لثه ای بالغین شناسایی شد.

پس از یک تجزیه و تحلیل آماری دقیق، محققان دریافتند که گونه‌های باکتریایی بیماری ‌زا مانند ترپونما، پرووتلا و اسینتوباکتر را می ‌توان به عنوان گونه ‌های کلیدی مرتبط با سندرم متابولیک، حتی در غیاب بیماری پریودنتال بالینی، شناسایی کرد. محققان گفتند: این داده ها باید در گروه های بزرگتر و با استفاده از رویکردهای مکانیستیک تایید شوند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2023-03-bacterial-indicator-species-obesity-metabolic.html