Home / خبرها / الگوهای تجویز داورهای اپیوئیدی و عوارض مرتبط با استفاده از بوپیواکائین لیپوزومی

الگوهای تجویز داورهای اپیوئیدی و عوارض مرتبط با استفاده از بوپیواکائین لیپوزومی

۱۷ مارس ۲۰۲۳ – نتایج مطالعه ای که به ارزیابی الگوهای تجویز داروهای اپیوئیدی(مواد افیونی) و عوارض پس از عمل در بیماران تحت درمان با و بدون بوپیواکائین لیپوزومی پرداخته بود، در نشست و نمایشگاه سالانه AADOCR/CADR  ، ارائه شد.

در این مطالعه، دکترCaitlin B.L. Magraw  ، جراح سر و گردن، یک بررسی گذشته نگر از بیمارانی که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ توسط یک جراح تحت جراحی دندان های مولر سوم نهفته مندیبل قرار گرفته بودند، انجام داد. داده‌های جمع ‌آوری ‌شده شامل مشخصات دموگرافیک، نوع پروسیجر انجام شده، استفاده از بوپیواکائین لیپوزومی، تعداد داروهای اپیوئیدی تجویز شده برای بی ‌دردی پس از عمل، عوارض پس از عمل، و تعداد مواد مخدر تجویز شده برای بی ‌دردی نجات بخش در هنگام بروز یک عارضه، بود.

در این مطالعه ۲۳۰ بیمار با میانگین سنی ۲۳٫۶ سال (۱۰۰ مرد، ۱۳۰ زن) شناسایی شدند. ۶۲  نفر از بیماران(۲۶٫۹%) بوپیواکائین لیپوزومی دریافت کردند، برای ۶۰ بیمار (۲۶%) در زمان کشیدن مولر سوم هیچ گونه اپیوئیدی تجویز نشده بود (همه بوپیواکائین لیپوزومی دریافت کردند). برای بیمارانی که برای آنها مواد افیونی تجویز شده بود (۱۷۰ نفر)، میانگین تعداد اپیوئیدهای تجویز شده، ۸٫۷ قرص بود. ۱۰ نفر (۴٫۳%) دچار عفونت محل جراحی شدند که نیاز به آنتی بیوتیک داشتند که ۷ نفر از این بیماران بوپیواکائین لیپوزومال دریافت کرده بودند. ۲۲ بیمار (۹٫۵%) دچار استئیت آلوئولار شدند که ۴ نفر از این بیماران بوپیواکائین لیپوزومی دریافت کرده بودند. سایر عوارض شامل پارستزی موقت عصب آلوئولار تحتانی در ۳ بیمار (۱٫۳%) بود، ۱۸ بیمار (۷٫۸%) نسخه داروهای مخدر برای بی دردی نجات بخش دریافت کردند (میانگین ۱۲٫۸ قرص).

محققان نتیجه گیری کردند که تجویز بوپیواکائین لیپوزومی در حین جراحی مولر سوم می تواند نیاز به تجویز اپوئیدها را برای بی دردی پس از عمل، از بین ببرد. عفونت های محل جراحی در بیمارانی که بوپیواکائین لیپوزومی دریافت کرده بودند، بیشتر بود. استئیت آلوئولار در بیمارانی که بوپیواکائین لیپوزومی دریافت نکرده بودند، بیشتر دیده شد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2023-03-explores-opioid-patterns-complications-liposomal.html