Home / خبرها / یک چسب جدید با قابلیت درمان لیکن پلان دهان و استوماتیت آفتی راجعه

یک چسب جدید با قابلیت درمان لیکن پلان دهان و استوماتیت آفتی راجعه

۲۰ مارس ۲۰۲۳- در مطالعه ای که در پنجاه و دومین نشست و نمایشگاه سالانه AADOCR و چهل و هفتمین نشست سالانه CADR، ارائه شد، یک چسب قوی الهام گرفته از طبیعت به نام “DenTAI” معرفی گردید که با خواص مکانیکی و چسبندگی قوی، قادر به انتشار طولانی مدت کلوبتازول-۱۷-پروپیونات، اولین خط درمان دارویی لیکن پلان دهان (OLP) و استوماتیت آفتی راجعه (RAS) است.

در این مطالعه که توسط David T. Wu از دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه هاروارد انجام شد، چسبندگی این پچ به بافت‌های مختلف دهان (زبان، لب، لثه، مخاط باکال) با آزمایش مکانیکی مشخص گردید. سمیت سلولی این پچ در شرایط آزمایشگاهی با روش بقای سلولیWST ، بر روی سلول‌های اپیتلیال کشت ‌شده ی لثه انسان مورد بررسی قرار گرفت. انتشار کلوبتازول-۱۷-پروپیونات، با کروماتوگرافی مایع-طیف سنجی جرمی (LC-MS) ارزیابی شد. در شرایط آزمایشگاهی سنجش ایمنی انجام شد.

بررسی ها نشان داد که DenTAl دارای خواص فیزیکی و چسبندگی برتری در مقایسه با فناوری‌های دهانی موجود است- چسبندگی آن  به بافت‌های دهان ۱۰۰-۲ برابر(تا ۱۶۰۰ ژول بر مترمربع) و قابلیت کشش آن ۳-۱۵ برابر است. کلوبتازول-۱۷-پروپیونات گنجانده شده در DenTAl، به شیوه ای پایدار و قابل تنظیم در طول هفته ها منتشر شد و قابلیت های تعدیل کننده ایمنی را در شرایط آزمایشگاهی نشان داد، که با کاهش در چندین سایتوکین از جمله TNF-a، IL6، IL10، MCP5،MIP-2 و TIMP-1 مشهود بود.

یافته‌های این مطالعه نشان داد که DenTAl ممکن است وسیله‌ای امیدوارکننده برای تحویل داخل دهانی داروهایی با مولکولهای کوچک باشد که برای مدیریت ضایعات دهانی دردناک مرتبط با شرایط التهابی مانند OLP و RAS ، قابل استفاده است.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2023-03-adhesive-patch-capable-oral-lichen.html