Home / خبرها / استفاده از واقعیت مجازی می تواند یک رویکرد موثر برای کاهش اضطراب دندانپزشکی در کودکان باشد

استفاده از واقعیت مجازی می تواند یک رویکرد موثر برای کاهش اضطراب دندانپزشکی در کودکان باشد

۲۱ مارس ۲۰۲۳- مطالعه ی جدید منتشر شده در مجله دندانپزشکی نشان می دهد که استفاده از عینک های واقعیت مجازی برای پرت کردن حواس می تواند یک رویکرد موثر برای کاهش اضطراب دندانپزشکی در اطفال باشد.

اضطراب دندانپزشکی با احساس ترس از اینکه اتفاق وحشتناکی در طول درمان دندانپزشکی رخ خواهد داد، مشخص می ‌شود، و معمولاً با احساس از دست دادن کنترل همراه است. تا ۳۶٫۵ درصد از کودکان (۳ تا ۱۸ سال) در سراسر جهان دچار اضطراب دندانپزشکی هستند.

محققان مطالعه ای را برای تجزیه و تحلیل اثربخشی استفاده از عینک واقعیت مجازی (VR) برای پرت کردن حواس کودکان و مدیریت اضطراب دندانپزشکی در کودکان انجام دادند. کارآزمایی‌های تصادفی‌ و کنترل ‌شده (RCTs) که بین ژانویه ۲۰۰۰ تا سپتامبر ۲۰۲۲، در زمینه ی مداخلات حواس ‌پرتی باVR ، برای کاهش اضطراب در بیماران اطفال، به زبان انگلیسی منتشر شده بودند از هفت پایگاه داده، از جمله PubMed، Web of Science، Scopus، MEDLINE ، EMBASE،CINAHL  و ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل ‌شده کاکرین، استخراج شدند.

در مجموع دوازده RCT ، شامل ۸۱۸ شرکت کننده در این آنالیز گنجانده شد. ارزیابی کیفیت با استفاده از ابزار خطر سوگیری کاکرین برای کارآزمایی‌های تصادفی‌ توسط دو نویسنده به ‌طور مستقل انجام شد. برای خلاصه کردن اثرات مداخلات و داده‌های مجموعه از مدل اثرات تصادفی استفاده شد.

نتایج نشان داد که مداخلات حواس پرتی VR در کاهش اضطراب دندانپزشکی بیماران اطفال موثر است. در این متاآنالیز، مداخلات حواس ‌پرتی VR تأثیر قابل ‌توجهی بر کاهش اضطراب، درد و ضربان قلب کودکان در طول درمان دندانپزشکی داشت. با این حال، شواهد واقعیت مجازی در مدیریت اضطراب دندانپزشکی به دلیل سوگیری مطالعات ضعیف بود.

محققان گفتند: استفاده از VR می تواند یک رویکرد موثر برای کاهش اضطراب دندانپزشکی در کودکان باشد. برای تعیین روش بهینه برای ارائه مداخلات VR در کلینیک‌های دندانپزشکی کودکان، RCTهای با طراحی خوب و با کیفیت بالا با اندازه نمونه بزرگ ‌تر مورد نیاز است.

منبع:

https://medicaldialogues.in/dentistry/news/vr-distraction-interventions-could-be-an-effective-approach-to-alleviate-the-dental-anxiety-of-paediatric-patients-108732