Breaking News

بافت زبان پاسخ متمایزی به کووید 19 نشان می دهد

23 مارس 2023 – محققان برای اولین بار نشان دادند که پاسخ ایمنی التهابی کووید-19 در بافت دهان متمایز است و ممکن است نقش مهمی در بازسازی بافت پس از عفونت داشته باشد.

گروهی از محققان به سرپرستی پرفسور Kevin Byrd، از موسسه علوم و تحقیقات ADA، این یافته ها را بر اساس آنالیزهای مولتی اومیکس فضایی[1] از نمونه های بافت زبان از بیماران کنترل و بیمارانی با آزمایش کووید-19مثبت، گزارش کردند. هدف این تحقیق درک تنظیم فضایی پاسخ‌های التهابی ذاتی و اکتسابی و پاسخ‌های التهابی ذاتی و اکتسابی اختصاصی هر نوع از سلولها در طول عفونت حاد کووید-19، بود.

ابتدا، محققان جسد افراد گروه کنترل ومبتلا به  کووید-19 را کالبد شکافی کردند. سپس آنها پانلی از 43 نشانگر مخاطی، استرومایی، عروقی و ایمنی ایجاد کردند که برای ایمونوهیستوشیمی شدیداً مالتی پلکس همراه با هیبریداسیون درجا، بهینه شده بودند. تصاویر با استفاده از روش های دستی، خودکار و بدون نظارت، قطعه بندی و فنوتیپ آنها تعیین شد.

بر اساس یک تجزیه و تحلیل مقایسه ای، هفت عدد تا از 10 پاپیلای چشایی از افراد کالبد شکافی شده ی مبتلا به کووید-19 دارای SARS-CoV-2 در سد اپیتلیوم بودند و اکثر آنها دژنراسیون عصبی و التهاب خفیف تا متوسط را نشان دادند. به گفته محققان، علاوه بر این، غدد بزاقی نیز التهاب خفیف تا متوسطی را با تغییر به پاسخ‌های ایمنی تطبیقی که منجر به سیالادنیت می‌شود، نشان دادند.

در حالی که پاسخ‌های ایمنی در بافت‌های دهان افراد مبتلا به کووید-19 در هر niche متنوع بود، در مقایسه با غدد، مشخصه ی پاسخ‌های ایمنی در پاپیلای چشایی، پیچیدگی سلولی کلی کمتر بود. محققان دریافتند که پیچیدگی پروفایل ایمنی و پروفایل های ایمنی تطبیقی توسط هر niche، مستقیماً تحت تأثیر زمان از هنگام تشخیص و بار عفونت / رپلیکیشن ویروس قرار گرفته است.

انجمن بین‌المللی تحقیقات دندانپزشکی در بیانیه‌ ای اعلام کرد: این اولین مطالعه ‌ای است که پیامدهای ایمنی SARS-CoV-2 را در بافت‌های مختلف دهان نشان داده و مقایسه کرده است.

این تحقیق در طول نشست سالانه انجمن آمریکایی تحقیقات دندانپزشکی، دهان و جمجمه و صورت و انجمن کانادایی تحقیقات دندانپزشکی در پورتلند، ارائه شد.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=hyg&pag=dis&ItemID=333124


[1] spatial multiomic analyses