Home / خبرها / آپنه خواب در میان بیمارانی که با شکستگی دندان مراجعه می کنند، شایع تر است

آپنه خواب در میان بیمارانی که با شکستگی دندان مراجعه می کنند، شایع تر است

۲۸ مارس ۲۰۲۳ – بر اساس مطالعه جدیدی که در مجله بین المللی دندانپزشکی پریودنتیک و ترمیمی منتشر شده است، آپنه انسدادی خواب (OSA) در بیمارانی که با شکستگی دندان مراجعه می کنند، شایع تر است.

آپنه انسدادی خواب(OSA) ، یک اختلال خواب شدید است که مشخصه ی آن قطع مکرر تنفس در طول خواب است. علائم آپنه خواب شامل خروپف بلند، نفس نفس زدن، خفگی در هنگام خواب، مشکل در خواب ماندن و خواب آلودگی بیش از حد در طول روز است.

عواملی که افراد را مستعد ابتلا به OSA می کند، عبارتند از چاقی، سن به ویژه افراد بالای ۶۵ سال، همچنین کشیدن سیگار، داروهای آرام بخش و بیماری هایی مانند کم کاری تیروئید و ناهنجاری های جمجمه و صورت. از آنجایی که OSA بافت های نرم را درگیر می کند، دهان و بسیاری از مشکلات دندانی ممکن است با ایجاد آپنه خواب مرتبط باشند و دندانپزشکان ممکن است اولین متخصصان پزشکی باشند که این مشکل را تشخیص می دهند.

عوامل متعددی در پاتوفیزیولوژی آپنه انسدادی خواب (OSA) ممکن است احتمال بارهای اکلوزالی بیش از حد را افزایش دهند. افزایش بار اکلوزال ممکن است مقاومت مکانیکی دندان را به خطر بیاندازد و موجب شکستگی دندان شود. در این مطالعه کنترل دار آینده‌نگر، محققان فراوانی OSA را در بیمارانی که دچار شکستگی دندان بودند، ارزیابی کردند. بیماران با و بدون شکستگی دندان از فوریه ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۲۰ به صورت متوالی از یک کلینیک دندانپزشکی خصوصی انتخاب شدند. متغیرهای دموگرافیک و دندانی آنها ثبت شد. از طریق پاسخ به یک پرسشنامه عادات پارافانکشنال آنها مشخص گردید، و اندازه‌ گیری‌های آنتروپومتریک و پلی‌گرافی تنفسی معتبری برای هر بیمار انجام شد. تجزیه و تحلیل های آماری توصیفی، مقایسه ای و همبستگی انجام شد. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز انجام شد. ۵۹ بیمار وارد مطالعه شدند که ۲۹ نفر دچار شکستگی دندان بودند. بیمارانی که دچار شکستگی دندان بودند در گروه آزمایش و بیماران بدون شکستگی دندان در گروه کنترل قرار گرفتند. سن بیماران در گروه آزمایش(۱۳ ± ۵۹ سال) به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل (۱۱ ± ۴۴ سال) بود. بیشتر شکستگی ها در دندان های آسیاب بود و دارای یک دندان طبیعی به عنوان آنتاگونیست بوده و درمان ریشه نشده بودند. ۲۱ نفر از بیماران گروه آزمایش، دچار OSA بودند (AHI  یا شاخص آپنه-هیپوپنه ≥ ۵ رویداد در ساعت) در حالیکه تنها ۱۲ نفر از بیماران در گروه کنترل به OSA مبتلا بودند(P= 0.027). همچنین، شاخص آپنه-هیپوپنه در بیماران گروه آزمایش به طور معنی داری بالاتر بود. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سن تأثیر معنی داری بر شکستگی دندان داشت(P=0.002). با این حال، بین OSA و وجود شکستگی دندان در بیماران بالای ۴۰ سال یک رابطه آماری معنی‌دار وجود داشت(P=0.041).

محققان به این نتیجه رسیدند که آپنه انسدادی خواب (OSA) در بیمارانی که با شکستگی دندان مراجعه می‌کنند، شایع ‌تر است.

منبع:

https://medicaldialogues.in/dentistry/news/sleep-apnea-more-frequent-among-patients-presenting-with-tooth-fracture-109114