Home / خبرها / درک ترس و اضطراب مربوط به تجربه ی مراقبت از دندان و درمان دندانپزشکی

درک ترس و اضطراب مربوط به تجربه ی مراقبت از دندان و درمان دندانپزشکی

۱۷ مارس ۲۰۲۳ – سمپوزیومی با بررسی مسائل معاصر مربوط به درک مفهوم ترس و اضطراب مرتبط با مراقبت های دندانی و اندازه گیری آن در طول عمر، در ۵۲ امین نشست و نمایشگاه سالانه AADOCR  که همراه با ۴۷مین گردهمایی سالانه CADR برگزار شد، ارائه گردید.

ترس و اضطراب مرتبط با مراقبت های دندانی معمولاً با اجتناب از درمان دندانپزشکی، سلامت ضعیف دهان و دندان و کیفیت پایین زندگی مرتبط با سلامت دهان و سایر پیامدهای مضر، مرتبط است. شیوع واقعی ترس و اضطراب مرتبط با مراقبت های دندانی به طور مداوم اندازه گیری نشده است، اما بر اساس برآوردهای جهانی سطوح بالینی قابل توجه این ترس یا اضطراب حدود ۱۵ درصد است. اگرچه این موضوع برای چندین دهه مطالعه شده است، اما درک ترس و اضطراب مربوط به تجربه مراقبت از دندان و انجام درمان دندانپزشکی تا حدی توسط اصطلاحات و مفهوم‌ سازی‌های بیش از حد کلی و  غیر دقیق، محدود شده است.

این سمپوزیوم که توسط کامرون رندال از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه واشنگتن سازماندهی شد، با ارائه ای با عنوان “مفهوم سازی اضطراب دندانپزشکی: زیربنای تاریخی، دیدگاه های معاصر و شکاف های کنونی” توسط دانیل دبلیو مک نیل از دانشگاه فلوریدا آغاز شد که بر موضوعات تاریخی و دیدگاه های نوظهور در زمینه پدیدارشناسی و اصطلاحات از دندانپزشکی و سایر رشته های بهداشتی تمرکز داشت. تمایز بین استرس، ترس، اضطراب و هراس شرح داده شد و ارتباط این تمایزات با درک کامل و مداخله در این حالات در زمینه دندانپزشکی مورد بحث قرار گرفت.

با تکیه بر این موضوعات مفهومی، دومین ارائه با عنوان “ارزیابی اضطراب دندانپزشکی کودکان و نوجوانان: وضعیت میدانی و مسیرهای آینده” توسط کامرون ال. رندال از دانشگاه واشنگتن، به ترس و اضطراب مرتبط با مراقبت از دندان در کودکان و نوجوانان، توصیف انتشارات موجود و جهت گیری های مهم آینده برای بهبود علم و عمل، پرداخت.

سومین ارائه با عنوان “ارزیابی اضطراب دندانپزشکی بزرگسالان و سالمندان: وضعیت میدانی و مسیرهای آینده” توسط برندا هیتون از دانشگاه بوستون، به ارزیابی ترس و اضطراب مربوط به مراقبت از دندان در بزرگسالان و سالمندان پرداخت و انتشارات موجود را مرور کرد و با فراخوانی برای اقدامات بعدی لازم برای این حوزه در این سمپوزیوم با بحث و گفتگو و پرسش و پاسخ توسط مجریان به پایان رسید. برای مطالعه ی جزئیات بیشتر در مورد این سمپوزیوم و مطالب ارائه شده به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://www.aadocr.org/2023aaam

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2023-03-anxiety-dental-treatment.html