Home / خبرها / درمان ضد رتروویروسی بسیار فعال برای بیماران HIV/AIDS ، نقش کلیدی در سلامت دهان و دندان آنها دارد

درمان ضد رتروویروسی بسیار فعال برای بیماران HIV/AIDS ، نقش کلیدی در سلامت دهان و دندان آنها دارد

۳۰ مه ۲۰۲۳ – تقریباً چهل میلیون نفر در سراسر جهان در سال ۲۰۲۱ با HIV/AIDS زندگی می کردند. در درمان ضد رتروویروسی بسیار فعال (HAART) از سه یا چند دارو برای درمان عفونت HIV  و کاهش سرعت پیشرفت ایدز استفاده می شود. گروهی از محققان در چین و ژاپن، علاوه بر ارزیابی همبستگی داده‌های جمعیت ‌شناختی بر سلامت دهان و دندان بیماران مبتلا به HIV/AIDS، تأثیر HAART بر میکرو فلور دهان و پتانسیل ایجاد ضایعات دهان و دندان در بیماران را ارزیابی کردند.

محققان خاطرنشان کردند که علائم دهانی اولین علائمی هستند که در ۳۰ درصد از این بیماران ظاهر می شود و آن را به یک شاخص تشخیصی حیاتی برای این بیماری تبدیل می کند. تحقیقات قبلی نشان داده است که درمان HAART ، بیماری های دهان را در بیماران HIV/AIDS کاهش می دهد. نویسندگان از طریق پرسشنامه ها، معاینات دهانی و تجزیه و تحلیل میکروب های موجود در حفره دهان بیماران، همبستگی بین عوامل خطر جمعیت شناختی و سلامت دهان و دندان بیماران را ارزیابی کردند.

همبستگی‌های متعددی بین عوامل جمعیت ‌شناختی و سلامت دهان در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه‌گیری‌های خاصی مورد توجه بودند.

نشان داده شد که سن، جنس، تحصیلات، درآمد و وضعیت تاهل با اندازه‌گیری‌های مختلف عمق پروبینگ (PD)  و از دست دادن چسبندگی لثه از نظر بالینی (CAL) مرتبط هستند. محل سکونت و مصرف الکل فقط CAL را تحت تأثیر قرار داد، در حالی که شاخص توده بدنی (BMI) همبستگی مثبتی را با عمق پروبینگ و خونریزی در مکان های پروبینگ (BOP) نشان داد. سطح هر دو شاخص سلامت دهان با افزایش BMI افزایش یافت.

قومیت، تأثیر آماری معنی داری بر فاکتورهای اندازه گیری شده ی سلامت دهان نداشت. سیگار کشیدن در جمعیت هدف از نظر آماری با عمق پروبینگ و از دست دادن چسبندگی لثه در اندازه‌گیری‌های مختلف همراه بود. اینکه آیا بیماران گروه هدف نخ دندان می کشیدند یا نه، با محل‌های CAL و BOP  از نظر آماری ارتباط مثبت داشت. جای تعجب نیست که تجربه ویزیت دندانپزشکی با CAL،PD  و سایت‌های خونریزی دهنده در پروبینگ، ارتباط منفی داشت.

وقتی صحبت از مقایسه ضایعات دهانی ارزیابی شده در بیماران آلوده به HIV با افراد گروه کنترل شد، بروز کاندیدیازیس ناشی از کاندیدا آلبیکنس ۴۷٫۲۳ درصد، شیوع بیماری غدد بزاقی ۷٫۴۱ درصد، بروز زخم های دهان ۲۰٫۳۷ درصد و بروز پریودنتیت مرتبط با ایدز ۱۹٫۴۴ درصد در بیماران آلوده به HIV  ، بیشتر بود. بیماران HIV مثبت، ۱٫۸۵ درصد کمتر لکوپلاکی مویی دهان و ۳٫۷ درصد کمتر رپس سیمپلکس استوماتیت را نشان دادند.

با مقایسه ی فلور زیستی جمع آوری شده در سه گروه شامل: یک گروه کنترل سالم، گروهی از بیمارانی که تحت درمان HAART برای HIV/AIDS قرار گرفته بودند و گروهی از بیمارانی که تحت درمان HAART قرار نگرفته بودند، محققان خاطرنشان کردند که پس از ارزیابی ده شاخه، ۱۰۵ جنس و بیش از ۳۰۰ گونه، تنها سه جنس (Streptococcus، Synergistetes و  Veillonella) وجود داشت که در هر سه گروه از بیماران قابل تشخیص بودند.

در حالی که جنس های خاصی فقط در گروه کنترل سالم وجود داشتند، جنس های Fusobacterium، Selenomonas، Campylobacter، Capnocytophaga،Prevotella  و Granulicatella در تعداد بیشتری از بیماران مبتلا به ایدز تحت درمان با HAART در مقایسه با بیمارانی که تحت درمان قرار نگرفته بودند، وجود داشتند. بیش از ۲۰۰ گونه ی منحصر بفرد در افرادی یافت شدند که تحت درمان قرار نگرفته بودند، بر همین اساس نویسندگان معتقدند که این می تواند نشان دهنده ی ارتباط با عفونت های فرصت طلب باشد. نتایج نشان داد که درمان HAART تنوع میکروب های موجود در حفره ی دهان بیماران ایدز را کاهش می دهد.

نویسندگان خاطرنشان کردند که مطالعات بیشتر در مورد مکانیسم اثری که توسط آن درمان HAART به حفظ تعادل میکرواکولوژیکی بزاق در بیماران مبتلا به ایدز کمک می کند، ضروری است.

این مطالعه با عنوان “تحلیل وضعیت بالینی دهان و تاثیر درمان ضدرتروویروسی بسیار فعال بر تنوع جامعه میکروبی بزاقی انسان در بیماران مبتلا به  HIV/AIDS” در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ در Frontiers in Cellular and Infection Microbiology  منتشر شد.

منبع:

https://www.dental-tribune.com/news/haart-treatment-for-hiv-aids-patients-plays-key-role-in-their-oral-health/