Home / خبرها / کودکان ایرانی در شروع مدرسه پنج دندان پوسیده دارند

کودکان ایرانی در شروع مدرسه پنج دندان پوسیده دارند

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: شاخص‌های ملی سلامت دهان نشان می‌دهد کودکان قبل از ورود به دبستان به‌ طور متوسط دارای ۵ دندان پوسیده هستند.

دکتر محمدحسین خوشنویسان افزود: شاخص‌های ملی سلامت دهان نشان می‌دهند که کودکان ۶-۵ ساله، قبل از ورود به دبستان به‌طور متوسط دارای پنج دندان پوسیده هستند و فقط ۱۲ درصد از کودکان در این گروه سنی فاقد پوسیدگی دندانی هستند.
وی ادامه داد: در سن ۱۲ سالگی که دندان‌های شیری با دندان‌های دائمی جایگزین شده اند، هر کودک به طور متوسط دارای دو دندان پوسیده است.

دکتر خوشنویسان گفت: سه سال بعد، یعنی در سن ۱۵ سالگی، ۲۷ درصد از این کودکان دچار پوسیدگی دندان شده اند؛ و درصد کودکان ۱۵ ساله فاقد پوسیدگی به ۴ درصد می رسد که دلیل آن صرفاً عدم توجه کافی به انجام مراقبت‌های فردی روزانه است.

منبع:

https://dandane.ir/