Breaking News
Home / خبرها / مقایسه ی پالپکتومی برای مولرهای شیری نکروزه در مقابل کشیدن آنها

مقایسه ی پالپکتومی برای مولرهای شیری نکروزه در مقابل کشیدن آنها

۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳- پوسیدگی زودرس دندان در دوران کودکی (ECC) یک بیماری شایع اما قابل پیشگیری است که تقریبا نیمی از کودکان ۰ تا ۵ ساله را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. شیوع ECC در برزیل یکی از بالاترین نرخ ها را در جهان دارد که از ۴۱٫۶٪ تا ۶۴٫۸٪ متغیر است. پوسیدگی های حفره دار درمان نشده در دندان های شیری بار قابل توجهی را نشان می دهد و به طور مداوم با تأثیر منفی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQoL) و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان (OHRQoL)  کودکان پیش دبستانی و خانواده های آنها مرتبط است.

مطالعه جدیدی که در Community Dentistry and Oral Epidemiology منتشر شده است، نشان می دهد که پالپکتومی ممکن است درمان انتخابی برای مولرهای شیری نکروزه در مقایسه با کشیدن دندان باشد.

هدف از این کارآزمایی بالینی تصادفی، مقایسه تاثیر دو گزینه ی مدیریتی برای مولرهای شیری با نکروز پالپ (پالپکتومی یا کشیدن) بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان کودکان (OHRQoL) بود.

در مجموع ۱۰۰ کودک ۳ تا ۵ ساله با حداقل یک مولر شیری نکروزه انتخاب و به طور تصادفی در گروه های مورد مطالعه قرار گرفتند. نسخه برزیلی مقیاس تأثیر سلامت دهان در اوایل دوران کودکی (B-ECOHIS) ، توسط والدین در ابتدا و بعد از ۴، ۸ و ۱۲ ماه تکمیل شد. تفاوت بین گروه‌های کارآزمایی از طریق رگرسیون خطی bootstrap برای نمرات B-ECOHIS، رگرسیون لجستیک برای گزارش‌های خود کودکان از درد دندان و نمرات اضطراب (α = ۵%) ارزیابی شد.

نتایج

میانگین نمرات (SD) B-ECOHIS در ابتدا و بعد از ۱۲ ماه در گروه پالپکتومی ۱۷٫۷ (۶٫۵) و ۳٫۰ (۴٫۰) و در گروه کشیدن دندان ۱۸٫۸ (۷٫۷) و ۷٫۹ (۷٫۷) بود. هر دو درمان به طور قابل توجهی OHRQoL را بهبود بخشیدند، اما گروه کشیدن دندان نمرات بالاتری را در کلB-ECOHIS و بیشتر حوزه‌ها داشت(p < .۰۰۱) که نشان‌دهنده ی کیفیت پایین‌تر زندگی مرتبط با سلامت دهان کودکان  است. علاوه بر این، سطوح اضطراب بالاتری برای کشیدن دندان در مقایسه با پالپکتومی گزارش شده است(نسبت شانس=۲٫۵۲؛ P=0.008).

محققان نتیجه گیری کردند که پالپکتومی منجر به بهبود نمرات OHRQoL بعد از ۱۲ ماه در مقایسه با کشیدن دندان شد، و باید به عنوان درمان انتخابی برای مولرهای شیری نکروزه در نظر گرفته شود.

منبع:

https://medicaldialogues.in/dentistry/news/pulpectomy-treatment-of-choice-for-necrotic-primary-molars-compared-to-extraction-117862