Breaking News

استفاده از داروهای آسم با خطر پوسیدگی دندان در کودکان ارتباطی ندارد

25 اکتبر 2023 – مطالعه ی اخیراً منتشر شده در Pediatric Allergy and Immunology نشان می دهد که استفاده از داروهای آسم با خطر پوسیدگی دندان در کودکان ارتباطی ندارد.

پوسیدگی دندان و نقایص مینای دندان از دلایل اصلی سلامت ضعیف دندان در کودکان است که تأثیر قابل توجهی بر سلامت آنها دارد. استفاده از داروهای استنشاقی آسم یک عامل خطر مشکوک است، اما مطالعات آینده نگر برای بررسی این داروها و سایر عوامل خطر دوران بارداری و اوایل زندگی وجود ندارد.

برای مطالعه ی آینده نگر کپنهاگ در مورد آسم در دوران کودکی-  گروه مادر-کودک 2010 (COPSAC2010) – 700 زن در هفته ی 24ام بارداری انتخاب شدند. 588 نفر از فرزندان آنها (84٪) در معاینه ی دندانپزشکی در سن 6 سالگی در واحد تحقیقات COPSAC2010 شرکت کردند. در این مطالعه پوسیدگی به عنوان سطوح پوسیده، دندان از دست رفته یا پر شده تعریف شد. نقص مینا به عنوان کدورتی با مرز مشخص، شکسته شدن مینای دندان پس از رویش دندان و/یا ترمیم غیر معمول در حداقل یک مولر تعریف شد. پوسیدگی و نقص مینای دندان در هر دو دندان شیری و دائمی بررسی شد.

نتایج

هیچ ارتباطی بین کورتیکواستروئیدهای استنشاقی یا آگونیست های β2 یا علائم آسم در اوایل دوران کودکی و خطر پوسیدگی یا نقص مینای دندان در سن 6 سالگی وجود نداشت. علاوه بر این، محققان هیچ عامل خطر قوی قبل، حین یا پس از تولد برای بیماری‌های دندانی در 6 سالگی پیدا نکردند، به جز ارتباط اسمی معنی‌دار بین مصرف آنتی‌بیوتیک در بارداری (نسبت شانس=1.25،[1.01-1.54])؛ سطح تحصیلات مادر (نسبت شانس= 1.57، [1.01-2.45])؛ داشتن سگ در خانه(نسبت شانس=0.50، [0.27-0.93]) با خطر نقایص مینای دندان.

محققان به این نکته اشاره کردند که تاثیر مثبت داشتن سگ در خانه در کاهش نقایص مینای دندان باید در مطالعه ی جداگانه ای مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به این موضوع که استفاده از کورتیکواستروئیدهای استنشاقی، آگونیست‌های β2 یا علائم آسم در 6 سال اول زندگی با ایجاد پوسیدگی یا نقص مینای دندان همراه نبود، محققان نتیجه گیری نمودند که این یافته برای والدین و پزشکانی که داروهای آسم را برای کودکان خردسال تجویز می کنند، اطمینان بخش است.

منبع:

https://medicaldialogues.in/dentistry/news/use-of-asthma-medications-not-linked-to-risk-of-dental-caries-in-children-119250