Breaking News

جراحی اکستروژن یک گزینه درمانی قابل اعتماد برای تسهیل ترمیم دندان های به شدت آسیب دیده است

16 نوامبر 2023 – جراحی اکستروژن به عنوان یک تکنیک افزایش طول تاج برای درمان شکستگی هایی که تا ریشه امتداد دارد، معرفی شده است. این روش ساده و با قابلیت انجام آسان، یک گزینه درمانی مناسب برای مدیریت دندان های قدامی بسیار آسیب دیده، است.

دکتر Huang و همکارانش، در مطالعه ی اخیر خود که در مجله دندانپزشکی پروتز منتشر شده است، به این نتیجه رسیدند که جراحی اکستروژن می تواند برای نجات دندان های غیرقابل ترمیم، استفاده شود. این روش زمانی که انتخاب دندان مناسب باشد و روش به خوبی اجرا شود، میزان بقای امیدوارکننده‌ای دارد.

از تکنیک جراحی اکستروژن برای دندان‌هایی که به شدت آسیب دیده و همچنین دندان‌های اینترود شده و بیرون نیامده، استفاده می شود. برای جبران فقدان یک تجزیه و تحلیل کمّی از مطالعات، محققان با هدف ارائه ی یک نمای کلی جامع از جراحی اکستروژن، ارزیابی کاربردها و نتایج آن و شناسایی موضوعات برای تحقیقات آتی، یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز انجام دادند.

محققان در آوریل 2023 جستجوی الکترونیکی را در پایگاه‌های اطلاعاتی پیشرو انجام دادند. آنها مطالعاتی که در زمینه ی جراحی اکستروژن دندان انجام شده بود و یا مترادف‌های جراحی اکستروژن در عناوین یا چکیده‌های آنها وجود داشت، را شناسایی کردند. در مجموع پنجاه و یک مطالعه (1982 تا 2023) در این متاآنالیز گنجانده شد. ژورنال هایDental Traumatology  و Prosthetic Dentistry  یک سوم مقالات را منتشر کرده بودند و بیشترین استنادها را به دست آورده بودند.

کلمات کلیدی چهار موضوع تحقیقاتی محبوب را نشان داد: سیستم Benex برای کشیدن دندان، کلرهگزیدین برای کنترل عفونت، آتل های سفت یا نیمه سفت و سخت برای کاهش خطر عوارض، و مواد ترمیمی جدید برای بهبود زیبایی.

تجزیه و تحلیل واریانس ویژگی های زیر گروه ها را بر اساس ایندیکیشن ها ارزیابی کرد. با روش کاپلان مایر در برنامه نرم افزار R ، میزان بقا را ارزیابی کردند.

یافته های کلیدی این مطالعه به این شرح بود:

  • میزان بقای دندان ها در بین 316 شرکت کننده با 330 دندان اکسترود شده، 96.36% بود.
  • تفاوت معنی داری در انواع مطالعه، توزیع جغرافیایی، سال انتشار، یا تعداد استناد در بین چهار زیرگروه مشاهده نشد. جراحی اکستروژن برای شکستگی های زیر لثه، پوسیدگی های گسترده، دندان های اینترود شده و دندان های بیرون نیامده، انجام شده بود.
  • بین منحنی های کاپلان-مایر چهار زیرگروه تفاوت معنی داری مشاهده شد.

در نتیجه گیری، محققان گفتند: در این مطالعه ی مروری، جراحی اکستروژن برای نجات دندان های غیرقابل ترمیم، نرخ بقای امیدوارکننده ای داشت، اگر انتخاب دندان ها به درستی انجام شده و روش جراحی به درستی اجرا شده باشد. جراحی اکستروژن عمدتاً برای شکستگی‌هایی که تا زیر خط لثه امتداد داشت، پوسیدگی‌های وسیع و دندان‌های اینترود شده و بیرون نیامده، استفاده می‌شود. این روش یک گزینه قابل اعتماد برای ترمیم دندان های به شدت آسیب دیده، به ویژه دندان های قدامی فک بالا است.

منبع:

https://medicaldialogues.in/dentistry/news/surgical-extrusion-reliable-treatment-option-for-facilitating-tooth-restoration-for-severely-damaged-teeth-120314