Breaking News

وبینار نئودنت دیسکاوری: دستورالعمل هایی برای موفقیت در کاشت ایمپلنت در ناحیه ی قدامی

این وبینار دندانپزشکان را با قرار دادن فوری ایمپلنت های دندانی در ناحیه قدامی و شواهد بدست آمده از مرور مطالعات منتشر شده برای حمایت از استدلال بالینی و علم پشت این تکنیک ها آشنا می کند. در بخشی از این وبینار، کاربردهای ایمپلنت مرور می گردد، نحوه ی کاشت ایمپلنت های دندانی و ساخت پروتز موقت فوری برای ناحیه قدامی در یکبار ویزیت، مرور می شود. در پایان، مروری بر مشکلات و عوارض رایج ارائه خواهد شد و وبینار با پرسش و پاسخ به پایان می رسد.

موضوعات:

  • ارزیابی بیمار و برنامه ریزی درمان
  • برنامه ریزی درمان پروستتیک
  • پروتکل جراحی: انواع و طراحی ایمپلنت
  • انتخاب ایمپلنت بر اساس تراکم و حجم استخوان
  • طراحی اینسیژن و فلپ برای ایمپلنت ها
  • برنامه ریزی درمان بر اساس  CBCT
  • کشیدن دندان بهمراه کاشت فوری ایمپلنت

این وبینار سه شنبه 28 نوامبر(7 آذر) ساعت 21:30 به وقت تهران، توسط دکتر ریاض المصری ارائه خواهد شد. برای ثبت نام و شرکت در این وبینار به لینک زیر مراجعه کنید:

https://campuslive.straumann.com/en/webinar/neodent-discovery-guidelines-to-succeed-in-anterior-implant-placement-w-88389/