Breaking News

ورزش و فعالیت شدید شما را بیمار می کند و بزاق شما این موضوع را نشان می دهد

27 نوامبر 2023- مطالعه ی اخیر که در ژورنال Military Medical Research منتشر شده است، نشان داد که ورزش شدید منجر به تغییرات باکتریایی در دهان می شود(بر اساس آزمایش بزاق) که نشان می دهد بدن دائماً به دنبال میکروب ها می گردد. علاوه بر این، آزمایش‌ها کاهش در مولکول‌های سیگنال‌دهنده را که برای دفع عفونت‌های ویروسی مورد نیاز هستند، نشان داد.

نویسندگان نوشتند: این تحقیق ممکن است بینشی در مورد اینکه چرا بیماران پس از فعالیت بدنی شدید مستعد ابتلا به عفونت های تنفسی هستند، ارائه دهد.

نویسندگان به رهبری پرفسور کریستین برنوم جانسون، نوشتند: این داده ها از این ایده حمایت می کنند که التهاب در حفره دهان و احتمالاً در راه های هوایی به عنوان یک مکانیسم برای سازگاری موقت برای بهبود عملکرد تنفسی در حین فعالیت بدنی شدید، کاهش می یابد.

نیازهای بالای فعالیت بدنی شدید – به ویژه آن چیزی که در مشاغلی مانند آتش نشانی، ارتش و ورزش حرفه ای انجام می شود – فرآیندهای بافت های بدن را تنظیم می کند. بر اساس این مطالعه، درک واضح تر از این فرآیندها ممکن است پتانسیل پیشگیری از بیماری یا بهبود عملکرد را داشته باشد.

برای بررسی رابطه ی بین این فرآیندها و ورزش شدید، آزمایش‌هایی با استفاده از نمونه‌های ادرار، خون و بزاق جمع‌آوری‌شده از 11 آتش‌نشان قبل و بعد از ورزش شدید، به مدت 45 دقیقه در یک روز گرم و آفتابی در کالیفرنیا، در حالی که این افراد وسایلی به وزن 40 پوند را حمل می‌کردند، انجام شد.

آزمایش بزاق نتایج غیرمنتظره ای را نشان داد: کاهش سه سیتوکین پیش التهابی- اینترلوکین 36α،IL-18  ، IL-1- و افزایش هشت پپتید ضد میکروبی در بزاق آتش نشانان مشاهده شد.

علاوه بر این، ورزش مقدار چهار باکتری دهان را کاهش داد : Cryptobacterium curtum، Propionibacteriaceae G-2،Absconditabacteria SR1 G-1  و Chlorobium limicola. نویسندگان نوشتند که کاهش این میکروب‌ها نشان می‌دهد که افزایش پپتیدهای ضد میکروبی بزاقی بر روی نوع باکتریها در دهان تأثیر می‌گذارد، علاوه بر این که آنها را برای میزبان خطرناک می‌کند.

با این وجود، مطالعه دارای محدودیت هایی از جمله عدم تنوع در میان شرکت کنندگان بود. آنها نوشتند که همه افراد مورد مطالعه، مردان جوان سالم، و از نظر جسمی فیت بودند. تحقیقات بیشتری برای توضیح دقیق اینکه چرا افراد بعد از فعالیت شدید بیشتر مستعد ابتلا به عفونت های تنفسی هستند و چگونه می توانند از آن پیشگیری کنند، مورد نیاز است.

پرفسورBurnum-Johnson  و همکارانش، نوشتند: کاهش مولکول های التهابی و افزایش پپتیدهای ضد میکروبی در بزاق را می توان به عنوان پاسخ های جفت در نظر گرفت: یکی برای بهبود عملکرد تنفسی، و دیگری برای افزایش نظارت ایمنی در شرایط افزایش حساسیت به عفونت.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/dental-hygiene/infection-control/oral-bacteria/article/15658786/vigorous-exercise-makes-you-sick-and-your-saliva-proves-it