Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / فارماکولوژی ایمپلنت دندانی -بخش دوم: درمان موکوزیت و پری ایمپلنتایتیس

فارماکولوژی ایمپلنت دندانی -بخش دوم: درمان موکوزیت و پری ایمپلنتایتیس

۲۴ اکتبر ۲۰۱۶- پس از یک مقدمه کلی از موکوزیت و پری ایمپلنتایتیس، بخش دوم  فارماکولوژی ایمپلنت بر اساس سخنرانی دکتر Alcoforado تحت عنوان “بیماری ایمپلنت: درمان دارویی  موکوزیت و پری ایمپلنتایتیس ” ارائه می گردد.

در این مقاله که بخشی از سمپوزیوم صنعتی Pierre Fabre بود، دکترAlcoforado، پریودنتیست و  متخصص ایمپلنتولوژی از پرتغال، درمان های مختلف این دو بیماری را شرح می دهد. دبریدمان مکانیکی غیر جراحی و جراحی، درمانهای ضد میکروبی و ترکیبی از درمان های شیمیایی و مکانیکی برای درمان این دو بیماری مورد استفاده قرار می گیرند.

موکوزیت می تواند از طریق برداشتن پلاک و جرم گیری، آموزش بهداشت صحیح دهان و در نهایت استفاده از ضد عفونی کننده ها درمان شود. موکوزیت برگشت پذیر است، درمان ارائه شده توسط متخصص و دست یابی به بهداشت دهان و دندان مناسب و پس از آن، حفظ بهداشت دهان و دندان در طولانی مدت، می‌تواند جلوگیری از بازگشت بیماری را تضمین کند. پری ایمپلنتایتیس می تواند از طریق روش های شیمیایی، غیر جراحی و جراحی درمان شود. درمان غیر جراحی چندان موثر نیست، زیرا امکان دسترسی به سطح ایمپلنت ضعیف است. به همین دلیل، به جراحی احیا کننده و یا جراحی resective نیاز است. در موارد بسیار پیشرفته ی پری ایمپلنتایتیس، دکترAlcoforado حذف ایمپلنت و به دنبال آن روش های احیا کننده برای بازسازی سایت را توصیه می کند. با این حال، او هشدار می دهد در این شرایط باید همیشه وضعیت و آینده ی بیمار را در نظر گرفت.

به منظور پاکسازی سطح ایمپلنت، از مواد شیمیایی مختلفی مانند اسید سیتریک، کلرهگزیدین، EDTA، پراکسید هیدروژن، سالین و پنبه ی آغشته به سالین و تتراسایکلین می توان استفاده کرد. این مواد می توانند از تشکیل پلاک جلوگیری کرده، پلاک های موجود را کاهش و یا از بین ببرند و یا سرعت رسیدن پلاک به یک فرم بیولوژیک فعال را کاهش دهند. هر ماده شیمیایی دارای اثربخشی خاصی است، در حالی که باید تا حد امکان از موادی استفاده نمود که عوارض جانبی کمتری داشته و سبب ایجاد مقاومت ضد باکتریایی نشوند. به عنوان مثال، کلرهگزیدین به طور موثر باعث کاهش پلاک های موجود و کاهش التهاب بافت اطراف ایمپلنت می شود.

دکتر Alcoforado گفت: تجمع پلاک در سطح ایمپلنت منجر به التهاب بافت نرم سطحی و بعد از آن بافت سخت می شود و موکوزیت را به پری ایمپلنتایتیس تبدیل می نماید، ما می دانیم که موکوزیت و پری ایمپلنتایتیس شامل یک واکنش التهابی هستند و پری ایمپلنتایتیس می تواند تا نقطه ی عدم موفقیت ایمپلنت پیشرفت کند. اما این پاسخ بستگی به حساسیت بیمار دارد. ما همچنین یک تصویر نسبتا روشن از سطوح مختلف ایمپلنت داریم. چیزی که ما هنوز نمی دانیم پروتکل موثر برای درمان پری ایمپلنتایتیس است. تحقیقات بیشتری باید بر روی مواد شیمیایی و درمانهای احیا کننده ی مناطق در معرض، انجام شود.

به گفته ی دکتر Alcoforado، بهترین راه حل ممکن علمی و اثبات شده برای پری ایمپلنتایتیس، پیشگیری اولیه است. پیشگیری اولیه با قرار دادن صحیح ایمپلنت شروع می شود و با بهداشت صحیح و مناسب دهان و دندان به پایان می رسد. ما باید سعی کنیم از وقوع پری ایمپلنتایتیس جلوگیری کنیم. باید بر دوره ی درمان با پالیش توسط متخصص و استفاده از دهانشویه ی کلرهگزیدین توسط بیمار تا زمانی که بهداشت دهان و دندان مناسب برقرار گردد، نظارت شود. مسواک بین دندانی باید در اسرع وقت برای کنترل مکانیکی پلاک در اطراف منطقه ی سرویکال ایمپلنت استفاده گردد. پروتز باید به صورتی ساخته شود که به بیمار اجازه دهد ناحیه را بمنظور کنترل پلاک در اطراف ایمپلنت، تمیز نماید. بطور کلی، درمان موثر ایمپلنت شامل مدیریت صحیح بافت سخت و نرم با استفاده از مناسب ترین نوع ایمپلنت و حفظ بهداشت دهان است. همه ی مراحل کار، از استفاده از اولین فرز برای تعیین محل قرار گرفتن ایمپلنت تا بازسازی نهایی پروتز، باید در جهت پیشگیری از وقوع پری ایمپلنتایتیس، اجرا شود.

مقالات مرتبط و سایت:

Mar 7, 2016 | Implantology Middle East

Evaluation of dental implant therapy – peri-implantitis

Peri-implantitis is one of the most common complications affecting patients with dental implants. The condition is characterised by an inflammation in …

Oct 19, 2016 | News Europe

Live webinar: Hard-tissue management in implant dentistry

LEIPZIG, Germany: One of the main goals of a successful dental implant treatment is optimised function and aesthetics, producing a restoration that is …

Oct 14, 2016 | News Europe

Dental implant pharmacology—Part I: Peri-implantitis and mucositis

POZNAŃ, Poland: What drugs are most effective in treating peri-implant mucositis and peri-implantitis? An industry symposium hosted for the first time .

http://www.dental-tribune.com/articles/news/europe/31395_dental_implant_pharmacologypart_ii_mucositis_and_peri-implantitis_treatment.html