Home / خبرها / محققان دندان ها را برای تعیین دقیق تر سن در آفریقا بررسی کردند

محققان دندان ها را برای تعیین دقیق تر سن در آفریقا بررسی کردند

۲۹ نوامبر ۲۰۱۷- ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی: برای بسیاری از جمعیتهای مناطق روستایی آفریقا، اطلاعات صحیحی درباره تغییرات رشد و تکامل کودکان وجود ندارد و محققان به طور معمول رشد جمعیت مورد نظر را با استانداردهایی که برای کودکان اروپایی یا آمریکایی تعیین شده است، مقایسه می کنند. با این حال، محققان دانشگاه Witwatersrand در ژوهانسبورگ بر این باورند که ارزیابی دندان ها می تواند راه بسیار دقیق تری برای تعیین سن کودکان در آفریقا باشد.
اطلاعات مبتنی بر جمعیت در مورد رشد و تکامل بیولوژیکی انسان برای ارزیابی وضعیت سلامت یک جامعه اساسی هستند. با توجه به این موضوع، محققان به بررسی تکامل دندانها به عنوان یک معیار ارزیابی قابل اعتماد برای ارزیابی سن کودکان و نوجوانان در زمینه های پزشکی قانونی و انسان شناسی پرداختند. در یک بازنگری از دو روش ارزیابی توسعه ی دندانها(dental development) روشهای Demirjian  و  Willems،-  که اخیرا منتشر شده اند-، محققان دریافتند که روش ویلمز ارزیابی دقیقتری از سن تقویمی فرد ارائه می دهد. با این حال، اعلام شد که سن کودکان در اکثر جمعيت ها با استفاده از روش فوق، بیش سن واقعی، برآورد شده است.
دکتر Lynne A. Schepartz رئیس بخش انسان شناسی زیستی در این دانشگاه، گفت: ” برآورد سن تقویمی دقیق از یک نمونه از کودکان زنده در جمعیت مورد نظر مهم است، زیرا این اطلاعات می تواند بعنوان یک شاخص برای ارزیابی رشد کودکان مبتلا به مشکلات سلامت مورد استفاده قرار گیرد. بررسی های ما نشان می دهد که تغییرات قابل توجهی در سطح جمعیت در سرعت توسعه ی دندانها وجود دارد. ”
به گفته ی محققان، این یافته ها دارای پیامهایی برای ارزیابی رشد در کل و استفاده از استانداردهای جهانی است که عمدتا در جمعیت آفریقا مورد آزمایش قرار نگرفته است. آنها اظهار داشتند که اطلاعات مربوط به توسعه ی دندانها ممکن است نقش مهمی در تعیین بسیاری از تصمیمات بالینی داشته باشد، از جمله در مورد انتخاب گزینه های درمانی و ترتیب درمانها در آینده.
این مطالعه با عنوان ”  روش Demirjian در مقابل روش Willems برای برآورد سن دندانی در جمعیت های مختلف: یک متاآنالیز از مطالعات منتشر شده” در مجله ی PLoS ONE  در ۸ نوامبر منتشر شد.

منبع:

http://www.dental-tribune.com/articles/news/middleeastafrica/37342_researchers_examine_teeth_for_better_age_identification_in_africa.html