Home / خبرها / آیا بین آفت دهان و پوسیدگی دندانها در کودکان ارتباطی وجود دارد؟

آیا بین آفت دهان و پوسیدگی دندانها در کودکان ارتباطی وجود دارد؟

۱۰ مه ۲۰۱۸ – آیا راهی برای پیشگیری از آفتهای دهانی(aphthous stomatitis )، که به عنوان canker sores  نیز شناخته می شوند، در کودکان وجود دارد؟ آیا عادت های بهداشتی، پروتکل های پیشگیرانه توسط دندانپزشکان و پزشکان یا عوامل روان شناسی- اجتماعی به وقوع آن کمک می کنند؟ در مطالعه ی جدید این روابط بررسی شد.
محققان به معاینه ی دهان کودکان ۵ تا ۱۲ سال پرداخته و همچنین با آنها مصاحبه نمودند و از شرکت کنندگان خواستند تا پرسشنامه ای را تکمیل کنند.

آنها ارتباط قابل ملاحظه ای را بین حضور دندانهای پوسیده و استوماتیت آفتی جزئی راجعه، یافتند (p = 0.039)، بطوریکه خطر دندانهای پوسیده در این کودکان نسبت به گروه کنترل، ۳٫۱۵ برابر بیشتر بود. محققان همچنین ارتباط معنی داری را بین نمره ی شاخص[۱] DMFT بیش از صفر و استوماتیت آفتی جزئی راجعه یافتند (۰۲۹/۰ = p)، این ارتباط در کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ۳٫۳ برابر بیشتر بود.
محققان هیچ ارتباطی بین شیوه زندگی، وضعیت اجتماعی یا وجود بیماری های سیستمیک و شاخص های بالینی یا روانی با بروز آفت پیدا نکردند. محققان همچنین هیچ ارتباط آماری معنی داری را بین آفت و دندان های پر شده  گزارش نکردند.
نویسندگان این مطالعه، به رهبری پرفسور Simona Tecco ، استادیار دانشکده ی دندانپزشکی Vita-Salute San Raffaele در دانشگاه در میلان گفتند: این نتایج به ما ثابت کرد که پوسیدگی در مرحله ی فعال (دندان های پوسیده، نه دندان های پر شده)، شرایط را برای ایجاد آفت دهان مستعد می کند. نتایج این تحقیق در مجله ی BMC Pediatrics منتشر شد.

برای مطالعه ی متن کامل این مقاله به آدرس منبع مراجعه نمایید.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=hyg&pag=dis&ItemID=323081

[۱] decayed, missing, and filled teeth (DMFT) index