Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / تغییر پارادایمی انقلابی در ناوبری دینامیک جراحی ایمپلنت

تغییر پارادایمی انقلابی در ناوبری دینامیک جراحی ایمپلنت

نویسنده: دکتر George Mandelaris

یک تکنولوژی ناوبری پویا به نام “Trace and Place” یا بطور مختصر TaP توسط ClaroNav ابداع شده است که به زودی با سیستم Navident آن در دسترس خواهد بود. دکتر George Mandelaris  می گوید: من فرصتی برای کار با این تکنولوژی در طیف وسیعی از موارد داشته ام و بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. شرح مختصری از تجربه ام را در اینجا برای شما توضیح می دهم.
در این تکنولوژی، ثبت نام با استفاده از هر سیتی اسکنی که اخیرا گرفته شده است با انتخاب بر روی صفحه نمایشگر و پس از آن ردیابی سه دندان یا سایر ساختارهای موجود در دهان بیمار (مانند براکتها یا آباتمنت ها) انجام می گردد. این روند درحالیکه بیمار بر روی صندلی، قرار گرفته است و بلافاصله قبل از عمل انجام می شود. آماده نمودن هیچ استنت یا راهنمایی از قبل لازم نیست و کل پروسه ی ثبت نام معمولا در حدود سه دقیقه انجام می شود.
در مورد نادر، در هنگام ثبت نام چیزی اشتباه پیش می رود و بررسی صحت نمی تواند دقت مورد انتظار را نشان دهد. در این موارد ثبت نام می تواند بلافاصله توسط ردیابی همان ساختار یا ساختارهای دیگر تکرار شود.
هنگامی که فک با سی تی اسکن آن ثبت گردید، هدایت موقعیت مکانی و جهت گیری دریل بر روی صفحه ی نمایشگر نشان داده می شود. سطح فک کاملا در معرض قرار می گیرد، درست مانند دریل نمودن بدون دخالت دست.
از آنجایی که فک اغلب در طول عمل حرکت می کند، این سیستم به طور مداوم موقعیت فک را دنبال می کند و ثبت نام را تنظیم می کند تا فک و تصویر آن بر روی صفحه نمایشگر را در هماهنگی دقیق نگه دارد. ردیابی فک فوقانی با استفاده از یک قاب ویژه ی ردیابی سر(special head-tracking frame) انجام می شود که تحت تاثیر حرکات فک پایین و تغییرات حالات صورت قرار نمی گیرد.
ردیابی فک پایین به وسیله ی اتصال یک بخش پلاستیکی سبک به نام  “jaw tracker “، که با اهداف نوری علامت گذاری شده، به یک دندان، با استفاده از یک light-cured composite انجام می شود. حرکات دریل با استفاده از یک قسمت پلاستیکی دیگر که با اهداف نوری علامت گذاری شده است، دنبال می شود.
پس از تنها یک تجربه کوتاه با تکنولوژی Trace and Place ، به این باور رسیدم که این سیستم یک نقطه قوت واقعی برای هدایت ناوبری پویا است. این سیستم روند کار را در هر دو مرحله تشخیص و جراحی آسان کرده است، بهمین دلیل استفاده از این فناوری پیشرفته تر به عنوان جزئی از روند جراحی ایمپلنت من شده است و من  نمی توانم تصور کنم که به عقب برگردم و از روش سابق استفاده نمایم.

منبع:

A revolutionary paradigm shift in dynamic surgical navigation