Home / خبرها / وبینار دیجیتالی سازی و قابل پیش بینی نمودن دندان پزشکی ایمپلنت: معرفی MGUIDE و MSOFT

وبینار دیجیتالی سازی و قابل پیش بینی نمودن دندان پزشکی ایمپلنت: معرفی MGUIDE و MSOFT

دکتر Tali Chackartchi
قرار دادن ایمپلنت های دندانی یک پروسه ی بخوبی شناخته شده است که از چندین سال قبل آغاز شده است. میزان موفقیت بالا در این روش باعث شده است تا دندانپزشکان سعی کنند تا از محدودیت های بالینی رهایی یابند.
معرفی و دسترسی به توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطی، تجزیه و تحلیل موارد بالینی و برنامه ریزی ایمپلنت را در سه بعد بهبود داده است. در سال های اخیر، مفاهیم مختلفی از برنامه ریزی سه بعدی، مانند جراحی هدایت شده ی کامپیوتری (استاتیک) به منظور انتقال برنامه ریزی دیجیتال مجازی از یک رایانه شخصی به حوزه ی جراحی، جهت بهبود دقت و عملکرد جراحی و بهبود نتایج، پیشنهاد شده است.
میزان تطابق بین برنامه ی مجازی و محل قرارگیری نهایی ایمپلنت در دهان بیمار، بسیار به انجام صحیح مراحل بالینی در جمع آوری داده ها، برنامه ریزی درمان و کار جراحی مرتبط است.
یک رویکرد ساختاری و یک جریان کاری “گام به گام” با بحث در مورد پتانسیل ذاتی خطاهای این فرآیند و روش به حداقل رساندن آنها، در این وبینار توسط دکتر Tali Chackartchi  ارائه می شود. این وبینار در روز ۲۲ ماه مه، ساعت ۱۲ ظهر به وقت نیویورک ارائه می شود. برای شرکت در این وبینار به آدرس منبع مراجعه کنید.

منبع:

Digitalization and predictability in implant dentistry: introducing MGUIDE and MSOFT