Home / خبرها / تصاویر رادیوگرافی به شما در مورد کشیدن دندان عقل نهفته چشم انداز بهتری ارائه می دهد

تصاویر رادیوگرافی به شما در مورد کشیدن دندان عقل نهفته چشم انداز بهتری ارائه می دهد

۲۵ آوریل ۲۰۱۸ – هنگامی که شما در حال بررسی کشیدن دندان مولر سوم یا دندان عقل نهفته هستید، بر اساس چه اطلاعات تصمیم نهایی خود را اتخاذ می کنید؟ یافته های یک مطالعه ی جدید ممکن است در تصمیم گیری برای مورد بعدی به شما کمک کند. محققان نزدیک به ۱۲۰۰ تصویر بالینی را برای تشخیص الگوی نهفتگی ثابتی در این تصاویر و تعیین مناسب ترین سن برای کشیدن پروفیلاکتیک دندان بررسی نمودند.
آنها دریافتند که در بیماران بالای ۲۰ سال، بیشتر احتمال دارد که الگوی نهفتگی عمودی باشد، در حالی که برای بیماران جوان تر این الگو بیشتر افقی است. محققان پیشنهاد کردند زمان کشیدن این دندانها را تا هنگامیکه سن بیماربه بیش از ۲۰ سال برسد به تاخیر اندازند. آنها یافته های خود را در چهارم آوریل ۲۰۱۸ در BMC Oral Health  منتشر کردند.
محققان نوشتند: بسیاری از مطالعات رادیوگرافیک در بیمارانی که بیش از ۲۰ سال سن دارند، در مقایسه با بیماران جوان، به نفع رویش دندان عقل است.
این مطالعه توسط Soukaina Ryalat ، رئیس بخش جراحی دهان و فک و صورت در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اردن انجام شد.

برای مطالعه ی متن کامل این مقاله به آدرس منبع مراجعه کنید:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=img&pag=dis&ItemID=322980