Home / خبرها / یک روش جدید و با حساسیت بالا برای ارزیابی نشت بیسفنول A از مواد دندانی

یک روش جدید و با حساسیت بالا برای ارزیابی نشت بیسفنول A از مواد دندانی

۳ مه ۲۰۱۸ – ضرورت فزاینده ای برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد مقدار نشت مواد موجود در متریالهای دندانی با پایه ی رزینی، بویژه بیسفنول A (BPA) بوجود آمده است. هدف از مطالعه ی حاضر، توسعه ی روشی با حساسیت بسیار بالا برای تعیین میزان انتشار کوتاه مدت BPA در بزاق با روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بسیار بالا به همراه طیف سنجی جرمی متوالی[۱] ( UPLC-MS / MS) ، با استفاده از یک مرحله استخراج و مشتق سازی اضافیBPA  با پيريدين -۳ سولفونيل کلريد بود. کامپوزیت های ساخته شده از رزین لایت کیور در ۱ میلی لیتر از بزاق مصنوعی در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد انکوبیت شدند، بزاق مصنوعی در این آزمایشات روزانه برای یک هفته تجدید می گردید. پروتکل نهایی، امکان اندازه گیری غلظتهای بسیار کم BPA در نمونه های بزاق مصنوعی(به عنوان مثال ۱٫۱۰ پیکومول BPA در میلی لیتر یا ۲۵۰پیکوگرم در میلی لیتر) را فراهم می کند.

نتایج این تحقیق نشان داد انتشار روزانه ی BPA از کامپوزیت های دندانی، در طی یک دوره ی ۷ روزه در محدوده ۱٫۱۰ تا ۷٫۴۶  پیکو مول BPA در میلی لیتر بود. بالاترین مقدار کلی BPA ازSolitaire 2   بمیزان (۲۴٫۷۲ ± ۲٫۸۶ pmol) و  سپس به ترتیب از  G-ænial Posteriorبمیزان (۱۵٫۵۱ ± ۰٫۸۸ pmol)  و Filtek Supreme XTE  به میزان (۱۲٫۰۰ ± ۱٫۳۱ pmol) منتشر شده بود. در مقابل، تنها مقدار بسیار جزیی از BPA از Ceram.x Universal آزاد شده بود. روش UPLC-MS / MS  استفاده شده در این تحقیق، ممکن است برای تحقیقات بالینی با تمرکز بر ارزیابی بالینی اثرات مرتبط با انتشار BPA از مواد دندانی استفاده شود. متن کامل مقاله را در آدرس زیر مطالعه نمایید:

https://www.nature.com/articles/s41598-018-24815-z

 

[۱] ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry